Bugetul de venituri si cheltuieli al Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului a suferit o rectificare.
Guvernul a operat modificãrile la finalul anului trecut, iar potrivit actului normativ, Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. beneficiazã de o suplimentare a bugetului pentru anul 2019 în sumã de 58.628 mii lei, reprezentând credite bugetare si credite de angajament aferente articolului bugetar cod 16 “Programe de conservare sau de închidere a minelor”, la Capitolul 8101 ”Combustibili si energie”, Titlu 40 “Titlul IV Subventii”, alocati în conformitate cu art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 12/ 2019. Aceasta sumã este destinatã a fi utilizatã de societate pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive cu finantare de la bugetul statului.
Activitatea societãtii are drept tintã închiderea definitivã pânã în anul 2021 a minelor Paroseni si Uricani, mine considerate necompetitive, dupã ce la finalul anului 2019 activitatea de productie a celor douã exploatãri miniere înceteazã.
Suma de 58.628 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor exceptionale, are, defalcat, urmãtoarea structurã: lucrãri de închideri mine în subteran: 43.100 mii lei; plãti compensatorii: 11.346 mii lei; reconversie profesionalã: 500 mii lei; costuri pentru salariati: 3.682 mii lei
Cosmin BACIU