PLAN DE MĂSURI pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la sediul Consiliului Județean Hunedoara

PLAN DE MĂSURI
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la sediul Consiliului Județean Hunedoara
conform Hotărârii de Guvern nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.1130/2021

I. Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în
incinta Consiliului Județean Hunedoara este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada vaccinării se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2.
Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prin scanarea codului QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secţiunea „Verificare reguli interne“ din aplicaţia mobilă „Check DCC“ pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.
Personalul care asigură paza Consiliului Județean Hunedoara și verifică accesul în instituție a fost instruit și dotat cu un telefon mobil în vederea scanării codului QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19.
Toți cetățenii, inclusiv cei care care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 pot transmite petiții sau cereri de informații publice conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare în scris astfel:
• Prin intermediul Poștei Române sau societăților de
curierat la adresa: Consiliul Județean Hunedoara – Deva -330025, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr.28, județul Hunedoara.
• Prin intermediul poștei electronice, la adresele de e-mail: relatiicupublicul@cjhunedoara.ro,
relatiicupublicul_cjh@yahoo.com.
II Se reiau măsurile prevăzute în Dispoziția nr. 353/2021 a Președintelui Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea unor măsuri de prevenire a contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 a angajaților Consiliului Județean Hunedoara, pe perioada stării de alertă, după cum urmează:
1) se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile închise ale instituției. În funcție de evaluarea riscului efectuată de medicul de medicina muncii al unității pot exista unele excepții, astfel:
– angajatul este singur în birou/toate persoanele din birou sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
– persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare.
2) se afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile inchise,
3) responsabilul cu atribuții specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecţia cu SARS-CoV-2;
4) se afişează la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
5) se informează angajaţii cu privire la precauţiunile universal valabile:
– menţinerea distanţei sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;
– menţinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde sau cu dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori este nevoie;
– evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/nedezinfectate;
– menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de unică folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă). După utilizare, şerveţelul de unică folosinţă va fi aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor;
– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum 1,5 m;
6) se asigură echipamente individuale specifice de protecţie împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (mască de protecţie, mănuşi) prin consultare cu responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de specificul activităţii;
7) se asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaţilor, astfel încât aceştia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel naţional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
se asigură respectarea normelor de distanţare socială în zonele cu acces comun;
9) se desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii de 37,3ºC tuturor persoanelor care intră în unitate/instituţie;
10) se asigură triajul observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul programului,
– în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3ºC, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus,
– dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă,
– dacă temperatura înregistrată nu depăşeşte 37,3ºC, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoţită de către o persoană din sediu şi după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge,
11) se amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum şi în fiecare sector al locului de muncă;
12) se interzice accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;
13) se întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unităţii cu o persoană simptomatică;
14) se dispune aerisirea birourilor minimum o dată de zi;
15) se dezinfectează balustradele, mânerele uşilor şi ferestrelor din unitate, precum şi alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână şi de câte ori este
necesar);
16) se dezinfectează cel puţin o dată pe săptămână şi ori de câte ori este necesar spaţiile comune şi spaţiile de lucru cu substanţe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;
17) se asigură în permanenţă, la grupurile sanitare, vestiare şi săli de mese, săpun şi dezinfectant de mâini şi montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
18) se amenajează spaţiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanţa fizică între angajaţi, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeaşi încăpere. Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate;
19) se limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situaţiile în care acestea sunt strict necesare desfăşurării activităţii şi se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajaţii se deplasează cu asigurarea condiţiilor de prevenţie minimale;
20) se asigură că circulaţia documentelor în instituţie/companie se realizează preponderent prin mijloace electronice;
21) se revizuiește planul de prevenire şi protecţie, conform prevederilor menţionate;
22) se revizuiesc instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, conform prevederilor menţionate şi le aduc la cunoştinţa angajaţilor.
Prezentul plan de măsuri se comunică tuturor direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor
independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara și se afișează la loc
vizibil.