Piesele din subteran vor ajunge la muzeul Mineritului

 

Muzeul Mineritului din Petrosani se aflã într-un amplu proces de modernizare. Deja au debutat lucrãrile de reparatii si recompartimentare, iar la final clãdirea va adãposti piese unice, specifice zonei Vãii Jiului.
Edilii de la Petrosani au reusit sã achizitioneze anumite piese de la unitãtile miniere, astfel cã si acestea vor fi expuse în cadrul muzeului.
“La muzeul Mineritului au început lucrãrile. Este o firmã din Maramures care lucreazã acolo. Este un proiect pe fonduri europene si va fi reabilitatã toatã clãdirea. Sã sperãm cã la sfârsit va fi o lucrare foarte frumoasã si unicã pentru cã alt muzeu de acest fel nu mai existã. Vom putea sã punem în valoare mai multe exponate pe care le avem si care nu au putut fi expuse pânã acum. Am mai  achizitionat piese si de pe la exploatãrile miniere”, a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani. Aproape 5 milioane de lei este valoarea contractului prin care se urmãreste reabilitarea muzeului care descrie povestea minelor din Valea Jiului. În cadrul proiectului de 4,9 milioane de lei vor fi executate mai multe lucrãri. Se va realiza un lift, dar si o platformã de acces pentru persoanele cu handicap locomotor. “Prin proiect se urmãreste: reabilitarea clãdirii muzeului compusã din demisol, parter si pod prin executarea unor lucrãri de reparatii, interventii de consolidare si interventii structurale; accesibilizarea clãdirii pentru persoanele cu dizabilitãti locomotorii prin realizarea unei platforme – ascensor automat în zona accesului principal si construirea unui lift în interiorul clãdirii care sã asigure accesul de la demisol pânã în pod; dotarea muzeului cu instalatii, echipamente si dotãri pentru asigurarea utilitãtilor si a conditiilor de climatizare,  sigurantã la foc, antiefractie; dotarea muzeului cu mobilier pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural; amenajarea suprafetei exterioare de teren cu alei, trotuare, spatii verzi, realizarea unei platforme betonate pentru prezentarea exponatelor exterioare si a unui spatiu tip piatetã în fata clãdirii”, aratã acelasi anunt. Proiectul are o valoare totalã de 4.947.862,17 lei, inclusiv TVA, valoarea  asistentei financiare  nerambursabile fiind de 4.847.915,35 lei din care contributia Uniunii Europene – FEDR este de 4.205.682,84 lei si contributia Guvernului României este de 642.232,51 lei. Valoarea cofinantãrii  beneficiarului este de 99.946,82 lei.
Monika BACIU