Petrosani – Varpalota, dupã 20 de ani

Douã decenii de înfrãtire au fost parafate, luni dimineatã, la Petrosani. Consilieri maghiari si români, alãturi de  primarii din Petrosani si Varpalota au marcat cele douã decenii care s-au scurs de la semnarea înfrãtirii dintre cele douã localitãti cu profil minier cândva, protocol semnat pe vremea regretatului Carol Schterer.
A fost un bun prilej de rememorare a evenimentelor de atunci, mai ales cã la acest moment au luat parte si consilieri ce au fost si acum 20 de ani. Printre ei si Falusi Sandor: „Sunt onorat cã pot fi azi, aici, în calitate de consilier si sunt emotionat, având în vedere cã am fost în sala în care s-a semnat acest acord. Sincer vorbind, acum 20 de ani au fost prieteni care nu credeau cã aceastã înfrãtire va dãinui. Dar, cum se zice, realitatea bate filmul si s-a constatat cã a dãinuit si nu noi, politicienii, am reusit asta., ci tinerii din cele douã orase. Sper cã aceastã înfrãtire va fi si peste 20 de ani. Nu stiu dacã eu, personal, voi mai fi aici, dar sper cã multi dintre noi sã sãrbãtoreascã si peste 20 de ani”.
Si de partea românã a fost prezent la acel moment Milu Vladislav, care atunci era chiar viceprimarul municipiului Petrosani: „Am avut ocazia, cu domnul consilier Sandor, sã ne vedem acum 20 de ani, când trebuia sã participãm la semnarea proiectului de înfrãtire între Petrosani si Varpalota. În acea perioadã eram viceprimar al municipiului Petrosani si am avut onoarea sã semnez protocolul de înfrãtire de la Varpalota. Sunt fericit cã, între orasele noastre este o legãturã strânsã, atât pe plan economic, cât si cultural”.
Cei doi primari de acum, Tiberiu Iacob Ridzi si Marta Talaber au marcat acest eveniment printr-o întâlnire comunã si un schimb de plãcute din partea ambelor  localitãti. „Bine ati revenit la Petrosani! Este cea mai fructuoasã colaborare si cea mai veche pe care municipiul nostru o are cu orasele înfrãtite. Aceastã înfrãtire se datoreazã regretatului primar Carol Schreter, cãruia îi multumesc si post-mortem, pentru înfrãtirea celor douã comunitãti. În egalã mãsurã, vreau sã multumesc si comunitãtii maghiare din municipiul nostru fãrã de care aceastã înfrãtire nu ar fi dãinuit timp de 20 de ani. Au fost o serie întreagã de activitãti desfãsurate si la Petrosani si la Varpalota, iar  principalii beneficiari au fost copiii si tineri, prin tot ce am fãcut, activitãti sportive, culturale si tabere”, a spus Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani, care a multumit si Bisericii Catolice ce a avut un rol determinant în tot acest timp.

Primarul din Varpalota Marta Talaber si-a prezentat, la rândul sãu, echipa cu care lucreazã acum si a arãtat cã a fãcut tot ce i-a stat în putintã ca, în anii în care a condus acest oras maghiar, sã pãstreze vie colaborarea cu cei din Petrosani.
„Este o mare cinste pentru mine si pentru consilierii locali din Varpalota sã fim aici.  Au fost discutii în sala de consiliu si am marcat faptul cã nu toti am participat si la momentul semnãrii înfrãtirii, dar domnul primar din Petrosani a spus cã doreste ca si peste 20 de ani sã ne revedem. În acesti 20 ani, la care eu participat în ultimii 9 ani, cred cã am ajutat sã pãstrãm aceastã legãturã”, a spus Marta Talaber. Consilierii maghiari au semnat si programul  actiunilor comune, iar în sala de marmurã a primãriei a avut loc un spectacol de muzicã, cu specific din cele douã localitãti: Varpalota si Petrosani.
Diana Mitrache