Petrila: Au început lucrãrile de reabilitare a douã scoli

Douã unitãti de învãtãmânt de pe raza orasului Petrila au intrat într-un amplu proces de modernizare.
Au început lucrãrile de eficientizare energeticã la Colegiul Tehnic Constantin Brâncusi si Scoala Gimnazialã  ID Sîrbu.
Autoritãtile locale anuntã cã au fost demarate lucrãrile de “interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brâncusi – structura Scoala Gimnazialã nr. 5 din orasul Petrila, judetul Hunedoara în scopul cresterii eficientei energetice”. “Lucrãri de interventie la Scoala Gimnazialã I. D. Sîrbu din orasul Petrila, judetul Hunedoara în scopul cresterii eficientei energetice” sunt în proces de realizare si la unitatea scolarã mentionatã.
“Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivului specific al Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon – si anume, cresterea eficientei energetice în clãdirile rezidentiale, clãdirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor  care înregistreazã consumuri energetice mari”, aratã autoritãtile locale.  Cele douã proiecte realizate din fonduri europene au o  valoare totalã de 4.123.863,2 lei, iar contributia autoritãtilor locale este de 141.837,45 de lei.
Monika BACIU