Orasul Petrila ar putea beneficia de o investitie similarã cu cea de la Petrosani, în ceea ce priveste realizarea unui bazin de înot didactic. Dupã darea în folosintã a bazinului de la Petrosani, una din prioritãtile autoritãtilor locale de la Petrila a fost aceea de a accesa fonduri pentru realizarea unui astfel de loc pentru copiii din localitate.
Acum se fac primii pasi în acest sens. Autoritãtile locale de la Petrila urmeazã sã predea amplasamentul Companiei Nationale de Investitii.
“În orasul Petrila îsi desfãsoarã activitatea 5 unitãti de învãtãmânt prescolar, 6 unitãti de învãtãmânt primar si un liceu cu un numãr total de aproximativ 4000 de elevi. Pentru a oferi elevilor si tineretului din orasul Petrila o dotare necesarã pentru dezvoltarea sãnãtoasã si armonioasã prin practicarea sportului si pentru asigurarea unor conditii optime pentru realizarea unor performante scolare la acest nivel, considerãm oportunã realizarea investitiei “bazin didactic de înot”. Totodatã, având în vedere numeroasele solicitãri ale locuitorilor orasului în special ale familiilor cu copii, privind crearea unor spatii pentru sport si recreere ale elevilor si tinerilor din orasul Petrila, se impune demararea obiectivului de investitii în vederea construirii unui bazin didactic de înot”, aratã primarul orasului Petrila, Vasile Jurca.
Edilii sustin cã sãnãtatea copiilor si dezvoltarea armonioasã a acestora este o prioritate pentru comunitate. “Construirea bazinului didactic de înot va avea un impact pozitiv, determinant în vederea creãrii unui spatiu-cadru pentru activitãti sportive si de relationare între beneficiarii finali ai acestui proiect, cu scopul perpetuãrii unor manifestãri sãnãtoase educational-sportive. Acest obiectiv va asigura o dezvoltare durabilã a valorilor existente si îmbunãtãtirea calitãtii vietii permitând locuitorilor orasului Petrila sã se bucure în timp de o crestere a nivelului sãnãtãtii tineretului si o dezvoltare a activitãtilor sportive la nivel local în acest domeniu, al înotului, existând posibilitatea dezvoltãrii în timp a unor performante în acest domeniu. Acest bazin va oferi scolilor si tineretului din oras o dotare necesarã pentru dezvoltarea sãnãtoasã si armonioasã, prin practicarea înotului si pentru a asigura conditii optime pentru realizarea unor performante scolare la acest nivel”, mai aratã primarul orasului Petrila.
Pe raza orasului Petrila nu existã niciun alt bazin de înot, iar prin acest proiect se urmãreste implicarea tineretului si a elevilor în activitãti sportive si totodatã se va pune accentul pe dezvoltarea armonioasã a acestora prin practicarea sportului si petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plãcut. Consilierii locali de la Petrila au pe masã proiectul de hotãrâre care vizeazã predarea “amplasamentului – teren situate în orasul Petrila, str. 8 Martie, în suprafatã de 2.470 mp (…), destinat  constructiei, pe  perioada realizãrii investitiei, pe bazã de protocol, liber de  sarcini, cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin CNI, care va realiza investitia”.
Monika BACIU