Municipalitatea de la Vulcan a primit în luna decembrie peste un milion de lei de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.  Banii au fost alocati în baza unei ordonante de urgentã din anul 2013 si anume prin Programul National de Dezvoltare Localã. Astfel, municipalitatea de la Vulcan a primit în data de 7 decembrie, potrivit informatiilor oficiale, suma totalã de 1.035.771,39 de lei.
Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL) reprezintã sursa principalã de finantare pentru infrastructura localã si are la bazã principiul conform cãruia în fiecare localitate din tarã trebuie sã fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sãnãtate, educatie, apã – canalizare, energie termicã si electricã, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, culturã, culte, locuire si sport.
Cea de-a doua etapã a programului finanteazã 9.500 de obiective de investitii, dintre care 2.500 de crese si grãdinite, 2.000 de scoli si 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investitii sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.
Municipiul Vulcan are trei proiecte si anume “Modernizare strãzi si alei pietonale în zona Cartier Traian, municipiul Vulcan, judetul Hunedoara” – 2.196.620,86 lei, „Modernizare strãzi si alei pietonale în zona Liceu – Centru Vechi, municipiul Vulcan, judetul Hunedoara” – 1.820.662,37 lei, “reabilitare strada Traian, municipiul Vulcan, judetul Hunedoara” – 1.597.395,52 lei.
Monika BACIU