G rupul AVAX a semnat la sfârșitul lunii mai un contract în valoare de 673,5 milioane de euro pentru o centrală electrică de 1.750 MW în România. Mai exact, unitatea de centrală electrică cu ciclu combinat Mintia va fi construită în regiunea Deva din România.

Construcția va dura 38 de luni și se preconizează că va începe imediat, creând aproximativ 700 de locuri de muncă. Acesta este cel mai mare proiect de construcție de unități de generare a energiei electrice atribuit unei companii grecești până în prezent și va fi livrat la cheie în vara anului 2026.
Unitatea va funcționa pe bază de gaze naturale și va cuprinde două turbine cu gaz SGT5-9000HL, o turbină cu abur SST5-5000 și trei generatoare SGen5-3000W de la SIEMENS. (Achiziționarea echipamentelor nu face parte din domeniul de aplicare a contractului AVAX).
Acest nou proiect este al treilea consecutiv atribuit de Mass Group Holding grupului AVAX și confirmă încrederea grupului energetic în capacitățile sale. Proiectele anterioare au fost faza nr. 2 și faza nr. 3 ale centralei de generare a energiei electrice din orașul Besmayah, Irak, cu o capacitate totală de 3.150 MW. După finalizarea noului proiect, AVAX va fi livrat către MGH unități de energie cu o capacitate totală de 4,9 GW.
În urma acestui nou contract, volumul de lucru al Grupului (în contracte semnate și în curs de semnare, și excluzând execuția din
cursul anului 2023) este în prezent de aproximativ 3 miliarde de euro.
Președintele Grupului AVAX, Christos Joannou, a declarat în acest sens că „Grupul AVAX își dovedește puterea și orientarea internațională prin încheierea cu succes a unor acorduri precum cel de astăzi. Mulțumim sincer Mass Group Holding pentru încrederea acordată, deoarece, cu acest al treilea proiect consecutiv, ne-a acordat acum contracte în valoare de aproximativ 1,6 miliarde de euro. Atribuirea centralei electrice cu ciclu combinat de la Mintia confirmă know-how-ul AVAX în domeniul proiectelor energetice și industriale.”
”Ne ținem de promisiuni! Un nou pas important pentru construcția centralei de la Mintia! S-a semnat contractul pentru construcția și punerea în funcțiune a centralei electrice cu ciclu combinat de 1.750 MW! Contractul, în valoare de 673,5 milioane de euro, a fost semnat între AVAX Group și Mass Group Holding (MGH).
Construcția va dura 38 de luni și acestă investiție va crea aproximativ 700 de locuri de muncă. Noua centrală de la Mintia urmează să fie pusă în funcțiune în vara anului 2026.Unitatea va funcționa pe gaz natural și va cuprinde două turbine cu gaz SGT5-9000HL, o turbină cu abur SST5-5000 și trei generatoare SGen5-3000W de la SIEMENS. Totodată, componentele centralei vor fi pregătite pentru trecerea către noile tehnologii de producere a energiei, bazate pe hydrogen”, a subliniat Virgil Popescu, ministrul Energiei.
Monika BACIU