Bani europeni pentru modernizarea infrastructurii de învăţământ profesional şi tehnic. Un nou proiect cu finanțare europeană a fost contractat la Lupeni, în județul Hunedoara „Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Lupeni”. Va fi refăcută clădirea liceului de pe strada Tineretului nr. 43, având o suprafață desfășurată de 3.467 de metri pătrați.
”Sunt prevăzute: izolarea termică a fațadei, inclusiv termoizolarea plăcii peste ultimul nivel și înlocuirea tâmplăriei existente, din lemn, cu tâmplărie eficientă energetic, repararea acoperişului tip şarpantă, inclusiv a sistemului de colectare a apelor meteorice, modernizarea instalațiilor termice și electrice, înlocuirea pardoselilor, placarea cu faianță a pereților din băi, repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere, finisaje, intervenții la trotuare etc”, arată ADRVEST.
Totodată, prin proiect vor fi create facilități pentru persoanele cu dizabilități. Liceul va fi dotat cu mobilier şi echipamente specifice pentru buna desfășurare a procesului educațional.Valoarea totală a investiției este de 18.668.635 lei, din care 18.119.908 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, prin POR 2014-2020. Perioada de implementare este de 20 de luni.

Cosmin BACIU