Contractul colectiv de muncã de la nivelul Complexului Energetic Hunedoara cuprindea nu mai putin de 25 de bonificatii pentru angajati. Acordarea acestora a dus la depãsirea cheltuielilor salariale. Peste 150 de milioane de lei a fost valoarea bonficatiilor oferite angajatilor societãtii.

“Se constatã cã au fost depãsite si cheltuielile cu salariile cu 10,94%. Acestea include cheltuielile cu salariile de bazã, sporuri, prime si alte bonificatii acordate conform contractului colectiv de muncã. În contractul colectiv de muncã sunt cuprinse urmãtoarele sporuri si indemniatii care se ridicã la suma de 106.342 mii lei si reprezintã 26,98% din cheltuielile cu personalul”, aratã raportul CEH.

CEH a plãtit pentru cele 14 sporuri acordate angajatilor suma totalã de 106.342.000 lei. Cele mai consistente sporuri au fost cele pentru vechimea în muncã si de periculozitate. (facsimil 1)

Tot în fostul contract colectiv de muncã au fost cuprinse si bonificatii care s-au ridicat la suma de 14.939 mii lei si au reprezentat 3,79 din cheltuielile cu personalul. Astfel, adaosurile acordate salariatilor CEH au fost urmãtoarele. Adaosul pentru concediu de odihnã – 14.000 lei, prima jubiliarã – 1.369.000 lei, adaos pentru sãrbãtorirea zilei meseriei, Paste, Crãciun – 4.514.000 lei, adaos ziua salariatului – 2.915.000 lei, adaos pentru pensionare la limitã de vârstã sau la cerere  – 4.778.000 lei, zile libere plãtite – 1.349.000 lei. Salariatii CEH au mai avut si alte bonusuri pânã la denuntarea contractului colectiv de muncã.

“În contractul colectiv de muncã sunt cuprinse si bonusuri în sumã de 34.897.000 lei si reprezintã 8,85% din cheltuielile cu personalul astfel: cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare în sumã de 8.890 mii lei, din care tichete cadou 7.124.000 lei, tichete de masã în sumã de 5.764.000 lei, alte cheltuieli conform CCM în sumã de 20.243.000 lei, din care cotã energie electricã în sumã de 14.664.000 lei, cotã de energie electricã în sumã de 5.536 mii lei, ajutoare pentru accidente de muncã în sumã de 43 mii lei”, se mai aratã în raport.

Potrivit CEH, s-a dorit renegocierea totalã a contractului colectiv de muncã, lucru neacceptat de sindicate. “Conducerea societãtii a intentionat ca în cursul lunii iulie 2015 sã renegociete integral contractul colectiv de muncã, dar partenerul de dialog social nu a acceptat acest lucru. Cu toate acestea în urma unor negocieri prelungite s-au obtinut modificãri ale contractului colectiv de muncã”, mai aratã oficialii CEH.

În cadrul negocierilor s-au obtinut mai multe modificãri care au dus la realizarea unor economii. Astfel, s-a modificat art. 68 privind cuantumul plãtilor compensatorii acordate salariatilor concediati, în functie de vechimea totalã realizatã, în sensul reducerii bazei de calcul de la 3.489 lei la 1500 lei, a modificãrii transelor de vechime si a numãrului de salarii acordate. Prin aplicarea acestei mãsuri s-a realizat o economie de 11.268.720 lei.

Totodatã s-a redus numãrul de zile libere plãtite acordate pentru evenimente familiale si anume, reducerea pentru decesul pãrintilor si al socrilor de la 5 la 3 zile plãtite. Reducerea pentru ziua de nastere a salariatului de la 1 zi plãtitã la 1 zi neplãtitã. Reducerea nmãrului de zile plãtite are efect asupra coeficientului de prezentã la serviciu. În cadrul negocierilor de anul trecut s-a renuntat si la alte zile libere plãtite, rezultând o economie de 1.099.195 lei pentru perioada august – decembrie 2015. în luna martie a acestui an, fostul administrator judiciar a denuntat contractul colectiv de muncã de la nivelul Complexului Energetic Hunedoara.

Monika BACIU