Peste 75.000 de cereri pentru înscrierea în învãtãmântul primar pentru anul scolar 2019 – 2020 au fost depuse în prima sãptãmânã de înscriere, cele mai multe în judetele Timis, Suceava si Iasi.
În Bucuresti, au fost depuse peste 8.900 de cereri de înscriere. În judetul Hunedoara, numãrul copiilor înscrisi este de peste 1200.
Conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), în prima sãptãmânã (4 – 8 martie 2019), din prima etapã (4 – 22 martie 2019) a calendarului de înscriere în învãtãmântul primar pentru anul scolar 2019-2020, au fost introduse 75.882 de cereri în baza de date.Dintre acestea, 68.252 de cereri (89,9%) vizeazã copii cu vârsta de sase ani (împliniti pânã la data de 31 august 2019, inclusiv), iar 7.630 de cereri (10,1%), copii cu vârsta de sase ani (împliniti în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv).În judetul Hunedoara au fost depuse 1248 de cereri, din care 1117 pentru copii cu vârsta de sase ani (împliniti pânã la data de 31 august 2019, inclusiv), iar restul de 131 copii cu vârsta de sase ani (împliniti în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv).
Vineri, 29 martie, vor fi afisate atât în unitãtile de învãtãmânt, cât si pe site-urile acestora si ale inspectoratelor scolare judetene, listele copiilor înscrisi dupã prima etapã si numãrul locurilor rãmase libere.
A doua etapã pentru completarea/depunerea cererilor-tip de înscriere este programatã între 2 si 8 aprilie si se adreseazã copiilor care nu au fost înscrisi/nu au participat în prima etapã, cererile fiind completate din nou, în functie de locurile disponibile.
Listele finale vor fi afisate în data de 11 aprilie. Între 12 si 19 aprilie, inspectoratele scolare vor centraliza si solutiona cererile pãrintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost încã înscrisi în vreo unitate de învãtãmânt. De asemenea, va fi solutionatã orice altã situatie privind înscrierea în învãtãmântul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.
Cosmin BACIU