Primul sondaj de opinie la nivel national realizat în România pe tema comportamentului  populatiei cu privire la consumul responsabil de energie si eficienta  energeticã în clãdiri a fost lansat de INSCOP Research pe 21 noiembrie 2019 în cadrul Forumului România Eficientã, organizat la Bucuresti de Energy Policy Group (EPG).
Directorul Energy Policy Group, Radu Dudãu, a subliniat cu acest prilej cã ”cercetarea sociologicã oferã un tablou pozitiv al  perceptiei românilor cu privire la provocãrile  eficientizãrii energetice, datele furnizând numeroase repere fundamentate stiintific pentru  calibrarea corectã a programului România Eficientã, pe toate dimensiunile esentiale: educare, comunicare si implementare.”
Când vine vorba despre tipul de energie pe care ar prefera românii sã îl utilizeze în general, din studiu a reiesit cã 35,4% mentioneazã energia produsã de panourile solare (fotovoltaice), 18,5% energia eolianã (produsã de vânt), 12,6% energia produsã de hidrocentrale, 10,2% energia produsã prin arderea gazului natural, 6,4% energia produsã prin arderea cãrbunelui/lemnului, 3,9% energia produsã prin arderea deseurilor (biomasa), 2,1% energia nuclearã, în timp ce 11% dintre cei chestionati au spus cã nu stiu sau preferã sã nu rãspundã.
În ceea ce priveste relatia dintre perceptia asupra schimbãrilor climatice si cauzele acestora, respectiv eficientizarea energeticã si costurile aferente remarcãm o abordare rationalã din partea românilor. Astfel, 84,9% considerã cã schimbãrile climatice sunt reale, iar dintre acestia, 72,7% cred cã fenomenul este provocat de emisiile de carbon generate de activitatea oamenilor. 13,1% sunt de pãrere cã fenomenul este unul natural normal, fãrã legãturã cu activitatea oamenilor, în timp ce 6,3% vãd fenomenul ca fiind o pedeapsã din partea divinitãtii. De asemenea, 71,4% din totalul populatiei crede în mare si foarte mare mãsurã cã risipa de energie contribuie la accelerarea schimbãrilor climatice, în timp ce doar 12,3% cred acest lucru în micã mãsurã, iar 5,4% în foarte micã mãsurã. 10,3% declarã cã nu stiu si 0,6% nu rãspund.
Desi peste jumãtate dintre români (52,6%) mentioneazã costul energiei consumate ca principal motiv pentru economisirea energiei (arãtând cã economisirea este motivatã preponderent de ratiuni financiare), un sfert (25,7%) invocã poluarea generatã de  productia de energie – ceea ce indicã emergenta unui segment semnificativ de populatie sensibil la problema protejãrii  mediului. Doar 4,8%  dintre români nu considerã ca fiind importantã economisirea de energie.
În ceea ce priveste sursele de încãlzire a locuintei folosite în timpul sezonului rece, 43,4% dintre respondenti mentioneazã soba cu lemne, cãrbune sau gaz natural, 35,7% centrala proprie pe gaz natural, 13,5% încãlzirea centralizatã (la nivel de bloc sãu cartier), 1,8% un sistem electric de încãlzire. 5,5% declarã cã folosesc alt tip de sursã de încãlzire, cele mai multe rãspunsuri la aceastã categorie indicând centralele pe lemne si pe peleti.
Satisfactia fatã de principalele sisteme de încãlzire (sobã, centralã pe gaz si încãlzire centralizatã) este diferitã, cei mai multumiti fiind utilizatorii centralelor pe gaz. 42,2% dintre cei care au o centralã proprie pe gaz se declarã foarte multumiti de acest sistem, 52,9% destul de multumiti, 3,2% destul de nemultumiti, iar 0,7% foarte nemultumiti. 26,7% dintre cei racordati la încãlzirea centralizatã se declarã foarte multumiti de acest sistem de încãlzire, 56,9% destul de multumiti, 11,4% destul de nemultumiti, 5% foarte nemultumiti. 25,6% dintre cei care utilizeazã soba cu lemne/cãrbune/gaz se declarã foarte multumiti de acest sistem de încãlzire, 49,5% destul de multumiti, 17% destul de nemultumiti, 6,6% foarte nemultumiti.
Întrebati dacã si-ar schimba sistemului de încãlzire pe care îl  folosesc în prezent, au rãspuns afirmativ 75,3% dintre utilizatorii sobei cu lemne/cãrbune/gaz. O disponibilitate mai redusã de a schimba sistemul de încãlzire utilizat se înregistreazã în rândul celor racordati la sistemul  centralizat (bloc/cartier) (44,6% spun cã ar schimba sistemul de încãlzire dacã ar avea posibilitatea), precum si a celor care detin o centralã  proprie pe gaz (36,9% rãspunând afirmativ). Si 65,9% dintre cei care  utilizeazã alt tip de sistem de încãlzire spun cã ar schimba sistemul de încãlzire dacã ar avea posibilitatea.
60,6% din cei care utilizeazã soba ar opta pentru o centralã proprie pe gaz, 8,5% pentru sistemul centralizat, 9,8% pentru sistem electric de încãlzire, 16,3% pentru alt tip, 0,8% pentru niciunul, iar 1% nu stiu sau nu rãspund.
66,7% din cei racordati la sistemul centralizat ar opta pentru o centralã proprie pe gaz, 5,6% pentru sistem electric de încãlzire, 12,2% pentru alt tip, 1,1% pentru niciunul, iar 14% nu stiu sau nu rãspund.
Doar 23,8% dintre respondenti reduc sau opresc întotdeauna cãldura în timpul sezonului rece (atunci când pleacã de acasã sau merg la culcare). 11,3% recurg la acest comportament de economisire de multe ori, 27% mai rar si 36,5% niciodatã. 1,5% nu stiu sau nu rãspund.
La capitolul eficienta termoizolãrii clãdirilor este evaluatã pozitiv de marea majoritate a celor care locuiesc într-un bloc termoizolat. Astfel, 80,9% dintre cei care locuiesc într-un bloc termoizolat sunt de pãrere cã termoizolarea clãdirii a dus la scãderea consumului de energie, 12,9% cã nu, iar 6,1% nu stiu si nu rãspund. 56,9% din cei care locuiesc într-un bloc care NU este termoizolat  considerã cã este foarte important cã blocul în care locuiesc sã fie  termoizolat, 25,6% cã este important, iar pentru 13,1% este neimportant, în timp ce un procent de 4,4% a rãspuns cã nu este deloc important.
Românii ar accepta cresterea pe termen scurt a costurilor personale pentru cresterea eficientei energetice a locuintelor. Întrebati dacã ar fi de acord cu adoptarea de mãsuri mai stricte pentru cresterea eficientei  energetice a locuintelor (termoizolare, becuri  economice etc), dacã acest lucru ar însemna cresterea costurilor pentru familia lor, 66,7% rãspund afirmativ, în timp ce 24,7% rãspund  negativ. 7,4% nu stiu, iar 1,2% nu rãspund.
Principalul beneficiu al locuirii într-o casã/apartament eficient energetic este pentru 49% dintre români reducerea  costurilor cu energia, pentru 29,7% protejarea sãnãtãtii personale si a familiei, iar pentru 11,6% reducerea poluãrii. 6,1% nu stiu, iar 3,5%  considerã cã nu existã niciun avantaj al locuirii într-o astfel de casã.
63% dintre respondenti folosesc pentru iluminarea locuintei becuri economice economice, 33,8% folosesc becuri obisnuite, 2,4% becuri fluorescente, iar 0,8% nu stiu sau nu rãspund.
Un procent de 69,9% dintre respondenti sting întotdeauna lumina atunci când ies dintr-o încãpere. 12,3% fac acest lucru de multe ori, 12,7% mai rar, iar 4,1% niciodatã. 1% este procentul non-rãspunsurilor.
36,2% dintre respondenti obisnuiesc sã scoatã din prizã aparatele electrice când nu functioneazã sau nu le utilizeazã, 55,9% nu au un asemenea comportament, 7,1% fac acest lucru uneori. 0,8% reprezintã non-rãspunsuri.
13,7% dintre cei intervievati utilizeazã un aparat de aer conditionat pentru a reduce temperatura în locuintã în timpul sezonului cald. 14% utilizeazã un ventilator, 71,5% nu utilizeazã niciun aparat electric.
Proiectul România Eficientã constã în dezvoltarea si derularea unui program national de eficientã energeticã, demarat în vara anului 2019 si care dura cel putin pânã în anul 2022. Ne vom strãdui sã ajutãm tara noastrã sã atingã  tintele stabilite prin Directivele UE pentru anul 2030 în privinta reducerii emisiilor  de carbon si eficientizare energeticã.
În România sunt peste 8.300.000 de clãdiri. Majoritatea clãdirilor din România sunt construite înainte de ’90 si au pierderi energetice de 2-3 ori mai mari decât clãdirile moderne. Mãsurile de eficientã energeticã pot reduce cu pânã la 40% consumul de energie al unei clãdiri.
Energia termicã pentru încãlzire si apã caldã reprezintã aproximativ 70% din consumul unui imobil rezidential. Prin izolarea termicã corespunzãtoare si prin implementarea unor solutii eficiente de încãlzire,  consumul de energie poate fi redus la jumãtate.
De exemplu, printre multe alte mãsuri, simpla înlocuire a becurilor incandescente cu sisteme LED poate reduce  consumul de electricitate pentru iluminat cu pânã de 4 ori.