Autoritãtile locale din Lupeni si-au anuntat, încã de ceva timp, intentia de a reabilita cinematograful din localitate.  Lucrarea a fost cuprinsã în Lista Sintezã a obiectivelor de investitii din cadrul subprogramului  “Sãli de cinema”, ce face parte din Programul National de constructii de interes public si lucrãrile ar putea sã înceapã în acest an.
Clãdirea degradatã va primi o nouã utilitate, iar oamenii din Lupeni vor merge la filme 3D.  Edilii din localitate au demat si procedura privind elaborarea documentatiilor.  “Servicii de elaborare a  documentatiilor tehnico –  economice (Documentatia de avizare a lucrãrilor de interventii – D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii Reabilitarea, modernizarea si dotarea cinematografului  Cultural din mun. Lupeni”,  aratã achizitia a cãrei valoare se ridicã la suma de 42.015 lei.  În bugetul aferent acestui an  au fost cuprinse si sume pentru introducerea utilitãtilor. De ani de zile Cinematograful Cultural din Lupeni se aflã într-o stare avansatã de degradare.  În tot acest timp, localnicii si-au dorit relansarea lui, iar  primarul crede cã asta se va întâmpla în curând. Mai ales cã a angajat o echipã care sã verifice inclusiv structura de rezistentã  a clãdirii în care va functiona acest cinema.
Monika BACIU