Consiliul Local al municipiului Petroșani și-a dat acordul pentru întocmirea Studiului Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru
obiectivul de investiții „Amenajare linie de
transport ecologic pe cablu tip telegondolă între străzile Alpina și Maleia,
situate în intravilanul Municipiului Petroșani”.
Potrivit informațiilor, telegondola va lua locul vechiului telescaun.

”Pentru investiţia „Amenajare linie de transport ecotogic pe cabiu tip telegondotă fntre străzile Matela şi Alpina, situate în intra-vilanui Municipiului Petro.sâni” au fost parcurse etapete conform Hotărâril Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapeie de elaborare şf conţinutul-cadru ai documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelorprojectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, respectiv au fost întocmite Nota conceptuală şi Tema de proiectare de către compartimentul de speciabtate din cadrui instituţiei. Ulterior acestor etape a fost semnat contractut de achiziţie pubtică de servicii nr. 21876/06.12.2022 pentru Întocmirea documentaţiitor tehnice faza Studiu de fezabilitate.
Obiectivut de investiţii va fi amptasat în Zona de agrement Parâng, amptasamentul fiind stabilit pe linia tetescaunutui actual. 1n urma unei analize a situaţiei existente, respectiv vechimea telescaundui vechi de aproximativ 50 de ani, practic „poarta” de intrare în staţiune trebuie modernizată la standarde europene”, arată documentul adoptat de CL Petroșani.
Instalația va avea o lungime de 2.259 de metri, făcând legătura între puncte aflate la o diferență de altitudine de 562 de metri. Va fi deservită de 35 de vehicule (cabine) cu o capacitate individuală de 8 persoane. Va avea o capacitate de transport pe ramură, adică în urcare sau coborâre, de 100%, și va putea transporta 1.200 de persoane pe oră la o viteză (ajustabilă) a cablului de 6 metri pe secundă.
Valoarea totală a investiției a fost estimată la 71.435.385 de lei, inclusiv TVA, din care construcțiile și montajul reprezintă 17.638.180 lei,
inclusiv TVA.
Monika BACIU