Mai multe parcãri vor fi amenajate în municipiul Petrosani. Autoritãtile locale au scos la licitatie contractul a cãrui valoare este de 863.136 lei pentru “extindere si modernizare parcãri amplasate în municipiul Petrosani – proiectare si executie”. Lucrãrile aferente  acestui obiectiv se realizeazã pe urmãtoarele cinci amplasamente situate pe domeniul public din municipiul Petrosani, si anume parcare între strada Avram Iancu bl.3 si strada Aleea Poporului bl.2,  parcare amplasatã pe bulevardul 1 Decembrie 1918 între blocul nr.101 si blocul nr.103, parcare amplasatã pe strada Saturn între bl.5 si bl.7, parcare amplasatã pe strada Aviatorilor în zona blocului nr.30 si parcare amplasatã pe strada Aviatorilor în zona blocului nr.19.
“Varianta constructivã recomandatã, conform DALI, constã în:  terasamente: sãpãturã  balast, umpluturã balast, blocaj piatrã; sistem rutier: îmbrãcãminte din beton asfaltic (dupã îndepãrtarea structurii existente) alcãtuitã din: strat de fundatie balast, strat din piatrã spartã, strat de legãturã, strat de uzurã; parcãri si platformã gunoi: strat de fundatie balast, strat din piatrã spartã, strat de legãturã, strat de uzurã, platformã gunoi; structura trotuarelor: strat de fundatie din balast, strat din piatrã spartã, strat de nisip pilonat, pavele pietonale autoblocante, borduri (mari si mici); scurgerea apelor: casiu colectare/descãrcare ape pluviale; siguranta  circulatiei: prin montarea indicatoarelor rutiere  si prin executarea marcajelor longitudinale”, aratã documentatia întocmitã de autoritãtile locale de la Petrosani.  Suprafata totalã a  parcãrilor este de aproximativ  4.471 mp, fiind reprezentatã de  parcãri, de alei acces auto, borduri mari, borduri mici si trotuare.
Cosmin BACIU