A luviuni, depozite de gunoi și materiale aduse de ape la vale. Asta au găsit inspectorii de la Garda de Mediu și Apele Române pe cursurile de apă din Petroșani. Un control pe zonele cu probleme a scos la iveală o serie de nereguli pe care administrația locală
trebuie să le remedieze.

Apele Române și inspectorii de mediu au mers pe toate
cursurile de apă din Petroșani și au verificat atât măsurile care trebuiau luate ca să nu fie inundații, cât și poluarea ce se vede cu ochiul liber. Și au găsit destule probleme.
Potrivit celor ce gestionează sistemul hidrotehnic al apelor Jiului, cei care au mers pe cursu­rile de apă au găsit depozite de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, precum şi în secțiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, care prin antrenare pot conduce la opturarea scurgerii.
Cursurile de apă verificate au fost: pârâul Bănița, râul Jiul de Est, pârâul Purcaru, pârâul Roşia, pârâul Botoni, Maleia, Sălătruc, Staicului şi pârâul Slatinioara. Și, în urma verificărilor efectuate, s-a constat că albiile pâraielor Purcaru, Roşia, Botoni, Sălătruc, Staicului şi Slătinioara sunt parțial colmatate cu aluviuni şi năpădite de vegetație (ierboasă şi lemnoasă).
Mai mult, pe malul stâng al pârâului Bănița au fost identificate depozite necontrolate de deşeuri vegetale-crengi şi PET-uri, iar zona izvor Peșterea Bolii au fost identificate deşeuri răzlete – municipale şi reciclabile.
Pe malul drept al râului Jiul de Est în zona amonte la podul de la fosta mină Dâlja au fost identificate depozite necontrolate de deşeuri menajere, deşeuri voluminoase (2 fotolii), deşeuri reciclabile şi municipale amestecate, pe o suprafață de cca 8 mp. Asta, deși în zonă există containere.
În albia pârâului Maleia în zona străzilor Primăverii şi Lunca au fost identificate deşeuri de diferite tipuri.
Pe DN 66, pe o lungime de 400 m, cuprinsă între sediul UMIROM poarta 2 şi până la pod Dărăneşti şanturile sunt parţial colmatate cu aluviuni şi vegetaţie crescută.
Cei de la primăria Petroșani sunt nevoiți să rezove, în următoarea perioadă, aceste probleme, iar atât inspectorii de la Garda de Mediu, cât și cei de la Apele Române au dat termene exacte pentru asta.
Controalele continuă și la Bănița, apoi Lupeni, Uricani, Aninoasa și la Vulcan, pe toate albiile. De precizat că, de această dată, nu au făcut obiectul controalelor deversările de latrine în aceste albii, care împânzesc toate cursurile de apă și dau apelor ce trec prin centrul orașelor un iz puternic.
Diana Mitrache
Foto arhiva