O unitate medicală din județ caută director medical

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Geoagiu caută director medical. În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Sanatoriul de Pneumoftiziologie, cu sediul în Geoagiu, Str. Sanatoriului nr. 8, județul Hunedoara, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității. Perioada pentru care se angajează directorul medical este una determinată.
Criteriile specifice sunt următoarele sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmați cel puțin medic specialist; au minim 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 03.03.2021, ora 11.00 – proba scrisă, respectiv data de 05.03.2021, ora 11.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, ora 12.30 – interviul de selecție la sediul unității.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 23.02.2021.
Monika BACIU