Prima lunã de primãvarã vine cu prima bursã dedicatã somerilor. Potrivit celor din conducerea AJOFM Hunedoara, bursa are loc în data de 7 martie si va fi dedicatã celor ce sunt în cãutarea unui loc de muncã.
Asta, pentru cã sunt si angajatori interesati sã îsi gãseascã oamenii de care au nevoie. „Am iesit din perioada de amortealã, chiar dacã vremea nu prea ne-a aratã asta, însã, debutãm cu bursele si cu medierea locurilor de muncã. În 7 martie, va avea loc o bursã generalã,  la nivelul întregului judet, în 10 locatii.  Avem  si solicitãri din partea angajatorilor, chiar si de aici din Valea Jiului. Avem deci si oferte de locuri de muncã si, ca atare, am ajuns la concluzia cã putem sã ne fortãm norocul sã angajãm cât mai multe persoane”, spune Nicolae Fara, director general AJOFM Hunedoara.
Actiunea se va desfãsura în aceastã zi în reteaua teritorialã a judetului Hunedoara în  DEVA, SIMERIA, HUNEDOARA, ORÃSTIE, CÃLAN, HATEG, PETROSANI, LUPENI, VULCAN,  BRAD, între orele 9.00 –13,00. Agentii economici din judet pot depune oferte de locuri de muncã vacante pânã în data  de 7 martie 2018, la A.J.O.F.M. Hunedoara, sau la cea mai apropiatã agentie localã pentru ocuparea fortei de muncã.
Diana Mitrache