N umărul studenților de la Universitatea din Petroșani a crescut, potrivit unui raport al Ministerului Educației.

În anul universitar 2020-2021 la studiile universitare de licență erau înscriși 2693 de studenți, iar în anul universitar 2021-2022 numărul studenților înmatriculați la studiile universitare de licență a crescut ușor până la 2753. La studiile de masterat și doctorat în anul universitar 2020-2021 erau înscriși 3756 de studenți, iar în anul 2021-2022 numărul acestora a ajuns la 3796. În anul universitar 2020-2021 Universitatea din Petroșani a acordat 343 de burse sociale în cuantum de 580 de lei pe lună. Universi­ta­tea din Petroșani a început prezentarea ofertei educaționale pentru anul universitar 2022-2023. Există trei facultăți, fiecare dintre acestea având specializări
atractive pe piața muncii actuale.
Cei care doresc să aleagă Universitatea din Petroșani trebuie să știe că vor exista mai multe centre de înscriere, atât în județ cât și în alte județe. Mai mult decât atât de câțiva ani Universitatea din Petroșani are implementată și o platformă online de înscrieri pentru ca cei care doresc să urmeze cursurile instituției de învățământ superior de la Petroșani să-și poată depune dosarele.