C omplexul Energetic Valea Jiului vrea să deschidă, la Paroșeni, o nouă unitate de ardere, alta decât cea pe huilă. Cei din conducere au dat publicității informația că americanii ar fi cei care sprijină acest demers. În urmă cu 2 ani, spuneau și că în curtea termocentralei va fi o unitate care va funcționa cu peleți.

„Parteneriat Strategic Româno-American pentru un Viitor Verde și Sustenabil” i-au zis oficialii din Complexul Energetic Valea Jiului, posibilității ca o firmă americană să investească aici.
Valea Jiului se pregătește să pășească într-o nouă eră energetică, marcată de inovație, sustenabilitate și colaborare.
Conducerea CEVJ a anunțat semnarea unui memorandum istoric între Valea Jiului, Ministerul Energiei și investitorul american de prestigiu, American Bio-Carbon Delaware LLC.
„Preparăm semnarea unui memorandum încărcat de promisiuni și inovație cu investitorul nostru american, American Bio-Carbon Delaware LLC, în colaborare strânsă cu Ministerul Energiei. Acest acord istoric prevede crearea unei noi unități de ardere la Paroșeni, care va combina biomasa cu cărbunele, punând piatra de temelie pentru tranziția noastră către energia regene-rabilă. Investiția reflectă angajamentul nostru pentru inovație și sustenabilitate, integrând arderea de biomasă și tehnologii avansate de captare a CO2. Memorandumul simbolizează un parteneriat strategic româno-american care nu doar va revitaliza Valea Jiului, dar va deschide și porțile pentru noi investiții americane în sectorul energetic și minier”, au scris oficialii de la CEVJ.
Aceiași oficiali vorbeau în 2021 că „Termocentrala Paroșeni va funcționa cu un mix: cărbuni – peleți, iar materia primă va fi luată de la cei care exploatează lemn. Era declarația celor de la Complexul Energetic Hunedoara și, despre acest subiect a vorbit chiar ministrul Energiei, Virgil Popescu”. Două firme din Norvegia și Canada erau atunci interesate. Anunțul a fost făcut de ministrul Virgil Popescu, care a mai spus că testele vor începe în prima parte a anului 2022.
C are este obiectul de activitate al firmei americane
American BioCarbon este o companie specializată în captarea carbonului și producția de produse bioregenerabile. Aceștia oferă o abordare multiplă pentru extinderea captării carbonului în cadrul energiei regenerabile și sunt certificați de terțe părți pentru eliminarea și sechestrarea carbonului din atmosferă.
Amplasată în același loc cu fabrica de zahăr Cora Texas din White Castle, Louisiana, American BioCarbon operează o unitate de producție inovatoare care produce produse regenerabile din deșeurile de trestie de zahăr.
Utilizează tehnologia patentată de separare a biomasei, împreună cu alte echipamente specializate, pentru a fabrica pelete de combustibil derivate din biomasa, biochar și pelete absorbante din bagasă de trestie de zahăr.
Diana Mitrache
Monika Baciu