Administratie

Naveta elevilor din Petrosani va fi decontatã

Consilierii locali de la Petrosani au aprobat deocontarea transportului de cãlãtorie pentru elevii care studiazã pe raza localitãtii. Existã o serie de categorii de beneficiari, iar începând cu luna septembrie si elevii vor fi inclusi în lista celor cãrora municipalitatea le suportã pretul biletelor de cãlãtorie.

“În luna septembrie, elevii vor primi bilete de transport pentru luna în curs”, aratã în proiectul de hotãrâre primarul municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob Ridzi. Prin hotãrârea Consiliului Local nr. 128/2015 au fost aprobate o serie de facilitãti la transportul public local de persoane efectuat cu mijloace de transport în comun pentru mai multe categorii de persoane. Astfel, beneficiarii prevederii sunt pensionarii care au împlinit vârsta de 65 de ani si ale cãror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 1000 lei/lunã, veteranii si vãduvele de rãzboi, persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum si cele deportate în strãinãtate sau prizonierii. Totodatã de aceleasi prevederi beneficiazã si persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani, beneficiare ale Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, persoanele cu handicap grav sau accentuat transportabili, însotitorii acestora, însotitorii copiilor cu handicap accentuat, însotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal (…). Pânã acum si elevii de la Pestera Bolii, Triaj, Sasa, Livezeni, Maleia sau zona Coloniei beneficiau de prevederile hotãrârii Consiliului Local. “Ulterior, prin HCL nr. 281/2015, a fost aprobatã suportarea integralã din bugetul local a costului biletelor de transport lunare pe mijloacele de transport public local, pentru elevii domiciliati în municipiul Petrosani, în functie de numãrul de zile în care se desfãsoarã orele de curs”.

Monika BACIU