Absolventii de liceu care nu reusesc sã promoveze examenul de Bacalaureat, dar si studentii si mai ales studentii cu vârste înaintate, au acces la câteva proiecte pe care Universitatea din Petrosani le-a obtinut, finantarea fiind una europeanã.
Pregãtirea  lor se va desfãsura în urmãtorii 3 ani, proiectele câstigate fiind în parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, iar sute de tineri au o sansã în plus. Fie cã vorbim despre proiecte prin care devin antreprenori, fie cã vorbim de meditatii, ori chiar de ideea de a deveni tehnicieni, chiar dacã nu au examenul de bacalaureat trecut, toate vin sã sprijine comunitatea localã, dar si mediul academic. Sunt proiecte obtinute pe diverse axe de finantare, care vizeazã si calificarea tinerilor, dar si dotarea universitãtii.
„La aceste proiecte, din ce în ce mai mult, noi vom avea dotãri. Marea majoritate a banilor, peste 70%, vor fi pentru dotarea unor sãli speciale pentru diverse activitãti pe care noi le desfãsurãm si didactice si de cercetare. Unul dintre proiecte  este pe antreprenoriat si acolo vom cãuta sã familiarizãm studentii cu ideea de afaceri si un alt proiect va crea un colegiu, la care avem douã specializãri. Una este de calculatoare si una de autovehicule rutiere, în care urmeazã sã fie specializati absolventii de liceu care nu au luat bacalaureatul”, a spus prof univ dr habil Sorin Radu, Rectorul Universitãtii din Petrosani.
Sunt sute de tineri, care în urmãtorii ani, vor fi finantati prin proiecte câstigate pe axa POCU, pe care Universitatea din Petrosani le-a câstigat în parteneriat cu cea din Bucuresti.  Pentru elevii de liceu, fãrã bacalaureat,  va fi organizatã o specializare care se numeste tehnician transporturi auto interne si internationale. Studentii de la Petrosani vor beneficia si ei de cursuri complementare, ca sã le creascã sansele sã se integreze pe piata muncii, cum ar fi cele de antreprenoriat.
„În total, grupul- tintã este format din 450 de studenti. 300 sunt din partea Universitãtii din Petrosani si restul de la Universitatea din Bucuresti si cãutãm sã îi includem în acest grup pe cei care provin din mediul rural, din categorii defavorizate, sau cei cu o vârstã mai mare de 24 de ani si, eventual, studenti de etnie rromã”, a spus conf univ dr ec Codruta Dura, Prorector al Universitãtii din Petrosani.
La final, se vor încheia chiar parteneriate cu agentii economici care ar putea sã îi încadreze în muncã pe acesti absolventi. Iar ca sistemul sã fie complet, studentii vor avea parte chiar si de meditatii. „Acronimul proiectului este CRESC UP si este cel care ne  sugereazã ideea si li se adreseazã studentilor din cadrul celor 3 facultãtii. Sunt 210 studenti din anul I, care vor beneficia de un pachet de servicii remediale, vocationale si de dezvoltare în plan personal si profesional si conectarea cu comunitatea localã, pentru a fi motivati sã îsi continue studiile, sã persevereze si sã performeze în domeniile de specialitate pe care le urmeazã. Vor fi meditatii oferite studentilor cu lacune, consiliere vocationalã individualã si de grup, dar va fi creatã si reteaua partenerialã SUCCES, care va coopta oameni de afaceri, ONG-uri, care sã vinã periodic la anumite work-shop-uri ”, a mai adãugat si Lector univ.dr. ANDRIONI Felicia, care coordoneazã douã dintre aceste proiecte.
Studentii, si numai ei, au posibilitatea sã fie motivati ca, atunci când terminã studiile, sã poatã sã îsi deschidã o afacere, sã intre într-un ONG, ori sã devinã angajati ai unor firme de profil. Toate, pentru a încuraja ideea  de a urma cursurile  universitate, de licentã, ori cele tehnice, care se întrevîd acum, iar rata ocupationalã ulterioarã sã creascã simtitor.
Diana Mitrache