În urmă cu 140 de ani, pe 13 mai 1880, la Casina din Deva, s-a întrunit Adunarea generală de constituire a Societăţii de Istorie şi Arheologie a comitatului Hunedoara (Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat).
În următoarele săptămâni, vă vom face cunoscute principalele evenimente legate de înfiinţarea, activitatea şi rolul acesteia în cultura hunedoreană de la finalul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea.
Secolul al XIX-lea a fost martorul înfiinţării societăţilor culturale din Transilvania, al căror obiectiv principal a fost punerea în valoare a valorilor culturale, istorice, etnografice, inclusiv prin constituirea de muzee care să funcţioneze în cadrul lor.
Bogăţiile comitatului Hunedoara au atras atenţia oamenilor de cultură, astfel că nici acest spaţiu nu putea să rămână în afara spiritului epocii. La jumătatea secolului al XIX-lea se fac primele încercări în sensul înfiinţării unei asociaţii care să protejeze patrimoniul istoric al comitatului.
În numărul 31 al ziarului Hunyad, din anul 1879, dr. Sólyom-Fekete Ferencz, preşedintele tribunalului din Deva, sub titlul Să ne descoperim trecutul şi să-i salvăm monumentele, face un apel pentru înfiinţarea unei societăţi care să aibă ca scop salvarea urmelor trecutului din comitatul Hunedoara. Autorul evidenţiază diversitatea culturală a comitatului, trecând în revistă principalele puncte de interes istoric din zonă: descoperirile preistorice (unde remarcă activitatea Sofiei Torma), cele dacice, urmele colonizării romane, cetatea Devei, descoperirile de pe Valea Streiului, cele din zona minieră de la nord de Mureş, urmele epocii migraţiilor, cele rămase după venirea maghiarilor, documentele referitoare la zona de colonizare săsească Orăştie.
După ce constată că în deceniile anterioare n-a lipsit în totalitate interesul pentru trecut (amintind iniţiativele lui Bethlen Olivér şi Dobai István), face apelul „să punem umăr lângă umăr… să înfiinţăm cât mai repede o societate”. Indiferent de numele pe care-l va purta, această societate trebuia să aibă ca scop, pe lângă realizarea unei baze materiale care să permită conservarea urmelor trecutului, păstrarea şi valorificarea acestor monumente prin publicarea, în anuare, a unor lucrări ştiinţifice referitoare la acestea.
Un alt rol al societăţii ar fi acela de a educa pe membrii săi. Iar expunerea colecţiilor va da un motiv de vizitare a zonei pentru concetăţeni, iar cu timpul şi pentru străini, în final, ca o încununare a activităţii societăţii, se va publica monografia comitatului Hunedoara, lucru de mult timp dorit. În final, convoacă pe toţi cei interesaţi în Sala mare a Casinei din Deva la adunarea din 16 noiembrie 1879.
(Bodó Cristina, cercetător ştiinţific III,  Secţia Arheologie)