8_siteMutarea liceului teoretic din Petrosani la Scoala Generalã numãrul 5 naste discutii aprinse. Reprezentantii Scolii Generale I.G. Duca din Petrosani sunt nemultumiti de faptul cã directorul Colegiului National Mihai Emiescu din localitate vor sã se mute în clãdirea de la Scoala Generalã numãrul 5.

Mai mult, cei de la scoala generalã îl contrazic pe directorul liceului care a declarat cã la scoala 4 învatã doar câtiva zeci de copii. Scoala Generalã Numãrul 5 din Petrosani este structurã a Scolii Generale I.G. Duca din localitate.

”Eu consider cã aceastã alegere sau chiar discutie nu ar trebui sã existe deoarece în aceastã institutie functioneazã paisprezece clase. Cinci de învãtãmânt primar, patru clase de învãtãmânt gimnazial, trei clase de copii de la învãtãmântul special si doau clase de învãtãmânt cu frecventa redusã. Liceul Teoretic nu ne-a consultat, nu înteleg de ce dumnealor se hotãrãsc acum sã facã acest pas, de ce nu au luat aceastã hotãrâre în urmã cu câtiva ani atunci când s-a fãcut comasarea  scolilor, pe de altã parte nici nu stiu cum functioneazã de doi ani de zile încoace pentru cã au avut controlul ARACIP-ului care normal nu ar fi trebuit sã le dea de atunci avizul de functionare”, a declarat Nicoleta Demeter, directorul Scolii Generale I.G. Duca din Petrosani.

Directorul Colegiului National Mihai Eminescu din Petrosani, Gilbert Danciu, declara sãptãmâna trecutã cã a consultat mai multi reprezentanti implicati în aceastã mutare.

”Am avut pânã acum câteva întâlniri cu reprezentantii Administratiei Locale, Consiliului Profesoral si Consiliul Elevilor care, în principiu, sunt de acord cu aceastã mutare. A rãmas sã mai avem o întâlnire si cu Consiliul Pãrintilor dupã care vom lua o decizie în acest sens. Singura noastrã problemã, pentru care dorim sã ne mutãm este legatã de spatiu, clasele fiind mult mai mici comparativ cu normele ce ar trebui îndeplinite. Discutiile vis-a-vis de mutarea noastrã într-o nouã locatie au demarat de mai multã vreme, desi este o hotãrâre greu de luat tinând cont de faptul cã ne-am derulat activitatea în actualul sediu în ultimii 20 de ani”, a declarat sãptãmâna trecutã,  Gilbert Danciu, director Colegiul National „Mihai Eminescu” Petrosani.

O posibilã mutare i-ar afecta în primul rând pe elevii Scolii Generale numãrul 5, dar si pe cadrele didactice care si-ar pierde norma.

”Cel mai tare sunt afectati copii si pãrintii care locuiesc în aceastã zonã, nu-si doresc sã vinã în centru fiind cã locuiesc în acest cartier la un bloc sau douã de scoalã si sub nicio formã pãrintii nu sunt de acord sã aducã copii pe masina sau microbuz în alte scoli din oras. Deja sunt obisnuiti spatiul este al lor de atâtia ani de zile, iar Liceul Teoretic trebuia sã se gândeascã, si sper sã se gândeascã mai bine în momentul în care au plecat pe drumul acesta”, a mai spus directorul unitãtii scolare.

La nivelul administratiei locale din Petrosani, nu s-a aprobat încã o astfel de mutare. Cei care ar trebui sã dea un aviz în acest sens sunt consilierii locali.

”Aceastã alternativã a mutãrii copiilor de la Liceul Teoretic la scoalã din cartierul Aeroport este doar o propunere, în momentul în care se va decide cã aceastã idee este cea care va rezolva aceastã problemã cu sigurantã se va gãsi o solutie astfel încât si elevii de scoala generalã sã poatã frecventa acea locatie.

Pânã în acest moment a fost acea cerere a Scolii Generale Nr. 7 pentru cã era distantã foarte mare între cele douã institutii însã alte cereri pânã în acest moment noi nu am primit, suntem dispusi sã discutãm pe aceastã temã cu cei interesati”, a declarat purtãtorul de cuvânt al Primãriei Petrosani, Nicu Tascã.

În cursul acestei sãptãmâni si reprezentantii Inspectoratului Judetean Scolar Hunedoara vor analiza aceastã situatie, urmând a stabili anumite mãsuri care pot fi luate în cazul celor douã unitãti scolare din Petrosani.

Monika BACIU