Municipiul Petrosani este mai bogat din punct de vedere spiritual, cultural si profesional. Mai multor persoane care si-au adus contributia la dezvoltarea municipiului le-au fost conferite cele mai înalte distinctii ale urbei, adicã titlurile de cetãtean de onoare.

”Am fost onorat sã înmânez titlurile de ”Cetãtean de Onoare al Municipiului Petrosani” unor persoane marcante, ale cãror nume au o rezonantã nationalã si chiar internationalã. Le-am multumit pentru tot ceea ce au dãruit pânã acum comunitãtii, toti având meritul de a fi fãcut cunoscut numele municipiului Petrosani, atât în tarã cât si peste hotare. Voi fi de fiecare datã onorat sã pot felicita si recompensa oamenii remarcabili ai urbei noastre pentru meritele lor exceptionale”, a declarat cu acest prilej Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani.

Astfel, le-au fost decernate titlurile de cetãtean de onoare reputatului medic prof.dr. George Litarczek – considerat drept pãrintele anesteziei moderne din România, retras dupã vârsta pensionãrii în municipiul Petrosani. Medicul ortoped Mihail Banacu, cel care, mai bine de douã decenii, între anii 1963 si 1985, s-a regãsit în cadrul Spitalului de Urgentã din Petrosani, unde a îndeplinit si calitatea de director al acestei institutii medicale, în primii ani de dupã inaugurarea noului sediu al SUP a fost si el desemnat cetãtean de onoare al municipiului Petrosani.

Titlul de cetãtean de onoare i s-a conferit si artistului plastic Cristian Sergiu Ianza – despre care primarul municipiului Petrosani apreciazã cã este cel mai cunoscut artist plastic din zona Vãii Jiului, care în peste 30 de ani de activitate a fãcut cunoscut în toatã lumea  municipiul Petrosani si frumusetea Vãii Jiului. De asemenea, alte douã titluri de ”Cetãtean de onoare al municipiului Petrosani” au fost conferite în cadrul seminarului cultural cu tema ”Cultura Vãii Jiului în context national”,organizat în premierã în programul Zilelor Municipiului, eveniment care a adus la Petrosani o seamã de personalitãti ale literaturii române contemporane.  Distinctiile de ”Cetãtean de onoare” au fost acordate scriitorilor Gabriel Chifu si Liviu Ioan Stoiciu. Anul acesta s-a acordat un titlu de cetãtean de onoare Post Mortem fostului Rector al Universitãtii din Petrosani, prof.univ.dr.ing. Aron Poantã, drept omagiu al carierei didactice si personaltãti de exceptie a celui care a fost apreciatul cadru universitar.

Monika BACIU