Municipiul Lupeni este într-un proces de schimbare a imaginii, iar acest lucru se vede de la o zi la alta.

Aici, cel putin în ultima vreme, se vãd cel mai bine lucrãrile în infrastructurã care se deruleazã, dacã este sã comparãm cu celelalte localitãti ale Vãii Jiului. Practic, municipiul Lupeni s-a transormat de putin timp într-un adevãrat santier, dupã ce zeci de utilaje si muncitori au împânzit localitatea. Autoritãtile locale au început derularea proiectului de reabilitare si modernizare a infrastructurii rutiere pe DN66 A, respectiv Bulevardul Pãcii din Lupeni.

“Lucrãrile de reabilitare a Bulevardului Pãcii din Lupeni sunt în grafic, iar în paralel cu derularea acestora am rugat conducerea Apa Serv Valea Jiului, si am gãsit întelegere, sã se efectueze si repararea retelei de canalizare acolo unde este necesar, astfel încât lucrãrile pe care le vom face sã fie durabile”, declarã Cristian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni. În fapt, în cursul zilei de luni în zona Pietei din Lupeni lucrau utilajele si angajatii Apa Serv SA la refacerea canalizãrii. Potrivit proiectului de reabilitare si modernizare a infrastructurii rutiere pe DN66 A se vor efectua lucrãri de reparare a retelei de canalizare în zonã, se va turna covor asfaltic pe o portiune de 2 km, de la Universal Edil si pânã în Zona CAP si se vor schimba bordurile.