Administratia localã de la Petrosani a lansat în dezbatere publicã proiectul de hotãrâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administratie Pietelor pentru anul 2018.
Proiectul va fi aprobat dupã ce va trece perioada legalã în care acesta trebuie sã stea în dezbatere publicã. Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului, în piata agroalimentarã Petrosani, piata Dacia, Micropiata si în târgul sãptãmânal de pe strada Lunca, taxele pentru anul 2018, sunt dupã cum urmeazã: pentru desfacerea de produse alimentare si nealimentare din vehicule si autovehicule: 20 lei/ zi pentru vehicule cu greutatea de pânã la 3,5 tone sau 350 lei/lunã, 30 lei/zi pentru vehicule cu greutatea de peste 3,5 tone sau 600 lei/lunã; Taxa pentru locatii speciale: 20 lei/zi pentru rulotã de pânã la 10 mp, 15 lei/zi pentru cãsute amplasate ocazional; Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vânzãrii produselor rezultate din exercitarea unei activitãti pe cont propriu, produse agroalimentare: în boxele libere de la parterul halei din piata centralã – 25 lei/zi; producãtorii particulari sau asociatiile de producãtori care desfac produse agroalimentare pe mesele din piata centralã – 10 lei/masã/zi; taxa produse second-hand piata centralã 5 lei/masã/zi; rezervare masã piata centralã pentru producãtori sau asociatiile de producãtori care desfac produse agroalimentare– 100 lei/masã/lunã;
Mai sunt o serie de modificãri ce ar putea fi aduse. Cei interesati pot consulta proiectul lansat în dezbatere publicã pe site-ul Primãriei Petrosani.
Monika BACIU