M inisterul Educației a depus un proiect de Hotărâre de Guvern pentru a solicita suplimentarea bugetului alocat pentru anul 2023, având ca scop acoperirea necesităților financiare pentru drepturile elevilor cu cerințe educaționale speciale în județul Hunedoara.

Suma solicitată este de 368 de mii de lei, destinată plății acestor drepturi și acoperirii cheltuielilor de personal și materiale în unitățile de învățământ
particular și confesional acreditate.
Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern pus în transparență de către
minister, suma totală cerută este de 52.383 mii lei. Aceasta include 31.087.000 lei pentru finanțarea unităților de învățământ de stat și 21.296.000 lei pentru susținerea unităților de învățământ particular și
confesional acreditate. Aceste fonduri provin din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
Această inițiativă vine în contextul eforturilor continue ale Ministerului Educației de a asigura condiții optime de învățare pentru toți elevii, inclusiv cei cu cerințe educaționale speciale. Suplimentarea bugetului este considerată esențială pentru a asigura accesul la resurse și suport adecvat în vederea dezvoltării armonioase a fiecărui elev, indiferent de nevoile sale specifice.
Proiectul de Hotărâre de Guvern urmează să fie analizat și aprobat în cadrul Guvernului, iar implementarea acestuia va contribui la consolidarea sistemului de învățământ și la sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale speciale în județul Hunedoara.
Monika BACIU