Sapte unitãti de învãtãmânt din judetul Hunedoara nu detin autorizatii de securitate la incendiu. Pe raza judetului Hunedoara îsi desfãsoarã activitatea un numãr de 117 unitãti de învãtãmânt preuniversitar cu personalitate juridicã, care administreazã un numãr de 505 clãdiri. Oficialii Ministerului Educatiei aratã cã sapte unitãti de învãtãmânt care administreazã 16 clãdiri nu au astfel de autorizatii.
“La nivelul judetului Hunedoara 30 de unitãti de învãtãmânt preuniversitar detin autoritorizatie de securitate la incendiu, 7 unitãti nu detin autorizatii de securitate la incendiu, iar 80 de unitãti nu fac obiectul autorizãrii. În privinta clãdirilor administrate de unitãtile de învãtãmânt preuniversitar, situatia se prezintã astfel: 55 de clãdiri detin autorizatie de securitate la incendiu, 16 nu detin astfel de autorizatii, iar un numãr de 434 de clãdiri nu fac obiectul autorizãrii”, aratã Ministerul Educatiei.
În decursul timpului au fost întreprinsi pasii necesari pentru obtinerea autorizatiilor.
“În vederea obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu, toate cele 7 unitãti scolare din judetul Hunedoara, cu sprijinul autoritãtilor locale de pe raza teritorialã de care apartin, au demarat întocmirea documentatiilor sau, dupã caz, realizarea lucrãrilor necesare îndeplinirii prevederilor normative în vigoare, pentru a putea obtine autorizatiile de securitate la incendiu”, mai aratã ministerul. Potrivit legislatiei invocate de Ministerul Educatiei, avizul sau autorizatie de securitate la incendiu se solicitã si se obtine doar în cazul clãdirilor noi, a amenajãrilor sau modificãrii clãdirilor existente.
Monika BACIU