În timp ce mai toatã lumea se distreazã cu mici si bere de 1 Mai, minerii din Valea Jiului care apartin de Complexul Energetic Hunedoara lucreazã si atunci când lumea stã. Si nici nu ar putea altfel, pentru cã au comandã fermã de aproape 3000 de tone. Vacanta minerilor din Valea Jiului înglobati în Complexul Energetic Hunedoara începe mai devreme cu o zi si asta pentru cã, pentru data de 1 mai, existã o comandã fermã pentru aproape 3.000 de tone de huilã energeticã. „La Lonea, Lupeni si Livezeni se lucreazã pe … mai departe