Acestia ar urma sã fie formati pentru monitorizarea sãnãtãtii populatiei, pentru reducerea mortalitãtii infantile si pentru asigurarea cadrelor medicale în dispensarele scolare sau serviciile de ambulantã, aratã un document initiat de ministrul Sãnãtãtii.
Una dintre zonele identificate în proiect este si judetul Hunedoara. Proiectul semnat de Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãtii si Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei Nationale mai prevede si crearea conditiilor pentru îmbunãtãtirea serviciilor medicale în special în zonele defavorizate, cum ar fi judetele Cãlãrasi, Hunedoara, Tulcea, Vaslui, Harghita si Covasna. Sursa citatã sustine cã România se confruntã cu un deficit major de medici, deficit care se va adânci în urmãtorii ani, iar numãrul acestora ar putea sã atingã cifra de 12.000 de specialisti în urmãtorii 15 ani.
“Având în vedere cã migratia personalului de specialitate medicosanitar bine pregãtit si cu experientã profesionalã este o realitate care îsi pune amprenta asupra sistemului public sanitar, în vederea asigurãrii unui cadru coerent institutional si necesar pentru asigurarea formãrii acestei categorii profesionale în toate activitãtile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat, se impune majorarea cifrei de scolarizare aferentã pentru pregãtirea în rezidentiat în anul universitar 2018 – 2019”, se mai aratã în proiect. Stagiul de rezidentiat pentru candidatii care aleg un post va începe la data de 1 ianuarie 2019, datã de la care se va face încadrarea cu contract individual de muncã pe duratã determinatã/ nedeterminatã, dupã caz si de la care se va face salarizarea ca rezident.
Maximilian Gânju