Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) deschide, vineri, un nou apel de proiecte pentru finantarea microîntreprinderilor, în valoare de pânã la 200.000 de euro, aratã  un comunicat de presã transmis de Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Vest (ADRVEST).
Prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 – Prioritatea de investitii 2.1.A, destinatã microîntreprinderilor, vor putea solicita finantare societãtile comerciale si cooperative care se încadreazã în categoria microîntreprinderilor, pentru  construirea, modernizarea si extinderea spatiilor de productie sau prestare servicii, dotarea cu active corporale sau necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Valoarea minimã  eligibilã a unui proiect va fi de 25.000 de euro. Pentru valoarea maximã a finantãrii  nerambursabile solicitate, microîntreprinderile trebuie sã respecte normele de acordare a ajutorului de minimis si anume valoarea maximã a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadã de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare) va fi de 200.000 de euro, echivalent în lei. Finantarea nerambursabilã solicitatã de microîntreprinderi poate sã reprezinte cel mult 90% din  valoarea eligibilã a proiectului. Proiectele vor putea fi depuse în perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2019.