Conducerea Consiliului Județean Hunedoara a întreprins o serie de măsuri pentru asigurarea resurselor financiare destinate unităților sanitare din subordine, în vederea prevenirii răspândirii COVID-19.
În cadul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de 27 aprilie au fost adoptate o serie de măsuri, după cum urmează:

➢ a fost rectificat bugetul Spitalului Județean de Urgență Deva cu suma de aproximativ 7,4 milioane de lei, sumă destinată în mare parte cadrelor medicale care tratează pacienții cu COVID-19, precum și pentru achiziționarea materialelor necesare desfășurării activității medicale. Suma rectificată provine în cea mai mare parte din bugetul asigurărilor sociale de sănătate, precum și din donații și sponsorizări.
➢ s-au diminuat bugetele instituțiilor de cultură din subordine, respectiv Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Teatrul de Artă Deva și Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” din Petroșani, precum și Serviciul Public Administrare Monumente Istorice, cu suma de 2,3 milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru plata serviciilor de cazare și hrană destinate personalului din sistemul public sanitar, personal care se află în linia I în lupta împotriva COVID-19.
➢ s-a alocat către DGASPC Hunedoara suma de 1,7 milioane de lei, bani necesari pentru susținerea activității de asistență socială și a activității desfășurate în centrele de îngrijire și asistență a persoanelor cu dizabilități, respectiv cămine pentru persoane vârstnice.
Aceste decizii economico-financiare sunt necesare pentru ca toate unitățile spitalicești și de asistență socială să beneficieze de întreg suportul care să conducă la combaterea epidemiei, obiectiv prioritar al conducerii Consiliului Județean Hunedoara