O asociere de firme pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații pentru obiectivul „Grădinița Viitorului – Reabilitare și echipare grădiniță și reabilitare alei de acces la grădiniță în zona dintre străzile Viitorului și Tineretului”. O asociere de șase firme a depus ofertă în cadrul contractului în valoare de 7.214.575 de lei derulat de administrația locală din Lupeni. Proiectul are două componente interdependente. Componenta A – Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii Grădiniței cu program normal este necesara pentru îmbunătățirea condițiilor normale de desfășurare a activităților. Scopul proiectului pentru componenta A este creșterea calității sistemului de învățământ preșcolar, îmbunătățirea infras­tructurii și oferirea de condiții adecvate desfășurării procesului instructiv – educativ. Importanta obiectivului de investiții derivă din necesitatea punerii la dispoziție a resurselor materiale necesare pentru asigurarea minimului de dotări și a spațiilor adecvate desfășurării activităților educaționale, impunând-se astfel investiții pentru reabilitarea, îmbunătățirea și echiparea infrastructurii educaționale. Componenta B – Reabilitarea aleilor de acces la grădinița în zona dintre străzile Viitorului și Tineretului prin se vor asigura condițiile tehnice pentru asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare în timpul deplasării pe spațial pietonal aferent. Scopul proiectului pentru componenta B este asigurarea siguranței în deplasarea pe aleile aferente grădiniței. Se reabilitează și se modernizează clădirea grădiniței, se îmbunătățește eficiența energetică a clădirii, se amenajează spațiul de joacă, se asigură condițiile cele mai bune pentru desfășurarea activităților educative prin dotările de ultimă generație. Se reabilitează infrastructura aferentă căilor de acces, mobilarea cu bănci a aleilor de acces la blocuri, realizarea unor treceri de pietoni bine semnalizate, realizarea semnalizării astfel încât sa se asigure circulația pietonală și a bicicliștilor; realizarea unor elemente de tip educațional pe aceasta infrastructură: trecere de pietoni semnalizată luminos – controlată cu semafoare, realizarea unui sistem de iluminat în zona grădiniței care va folosi energia electrică captată de panourile fotovoltaice în perioadele de vacanță (iluminat gratuit). Lucrările sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional.

Monika BACIU