Licitatia pentru serviciile de catering din cadrul proiectului Bahtalo de la Lupeni a fost anulatã pentru a DOUA OARÃ.  Edilii nu reusesc sã gãseascã o societate care sã vinã si sã prestese serviciile din cadrul contractului a cãrui valoare este de aproape un milion de lei. La prima  procedurã s-a  prezentat un singur ofertant care, însã, nu a avut documentele prevãzute de lege. Cea de-a doua procedurã care s-a încheiat pe data de 27 august a întâmpinat o problemã similarã. Nu a fost depusã nicio ofertã, asta desi, la nivel  teoretic, în Valea Jiului existã societãti cu  astfel de profil.
Ce se va întâmpla?
Primarul municipiului Lupeni sustine cã firmele de profil nu sunt interesate sã  participe la licitatie din cauza pretului mult prea mic. În plus, acest pret trebuie mentinut pe o perioadã de trei ani de zile.
“Nu au participat firmele. Dupã douã  licitatii, dacã nu se prezintã nimeni putem sã schimbãm modul de atribuire si o sã cãutãm firme care sã fie interesate de pretul acesta, care, nu stiu dacã e mic sau mare. E 9,81 de lei pretul si ne-au transmis cã nu se  descurcã, iar firmele nu îsi pot asuma pretul pe trei ani de zile”,  a declarat Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.
Obiectivul general al proiectului constã în reducerea numãrului de persoane aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã în comunitatea identificatã ca fiind comunitate marginalizatã din municipiul Lupeni, în care existã populatie apartinând minoritãtii rome, prin implementarea de mãsuri integrate de educatie, formare, ocupare, antreprenoriat, locuire, sãnãtate, asistentã juridicã si socialã, bazate pe nevoile  concrete a 960 de persoane din care  381 romi (39,7%). Obiectivul  contractului constã în asigurarea (prepararea, livrarea, servirea, debarasarea) unui numãr stabilit de portii de preparate de bucãtãrie, sub forma unui pachet format din felul 1, felul 2, desert, pâine si apã mineralã/ platã. Durata contractului este datã de  activitãtile desfãsurate în cadrul proiectului, respectiv 27 de luni din momentul semnãrii contractului de servicii.
Monika BACIU