M unicipalitatea de la Lupeni a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de acțiuni și lucrări publice de interes local executate în anul 2023 cu beneficiarii de venit minim garantat.
Pentru derularea în condiţii optime a programului de acţiuni şi lucrări publice de interes local nu se va putea depăşi regimul normal de lucru (8 ore/ zi de muncă) şi vor fi respectate normele de securitate şi igienă a muncii.
Astfel, în sezonul de primăvară – toamnă
beneficiarii de venit minim garantat trebuie să realizeze întreţineri şi ecologizări în Staţiunea Turistică “Straja” Lupeni precum şi efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun muncă calificată; întreţinerea balustradelor podurilor şi podeţelor din Municipiul Lupeni; întreţineri şi curăţiri de cimitire; decolmatări de pâraie şi canale; curăţiri de subsoluri; zugrăvirea unor imobile; întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi; toaletarea arborilor și arbuștilor; văruirea pomilor din parcuri, străzi.
Și pentru sezonul de iarnă sunt stabilite o serie de acțiuni. Astfel, beneficiarii de ajutor minim garantat trebuie, în principal, să efectueze lucrări de deszăpezire.
Monika BACIU