Locurile dedicate studentilor de etnie romã nu prezintã interes. Universitatea din Petrosani, la fel ca toate celelalte institutii de învãtãmânt superior din tarã are astfel de locuri. Numai cã niciun candidat de etnie romã nu si-a exprimat  optiunea pentru aceste locuri.

Cea de-a doua sesiune de admitere de la Universitatea din Petrosani este în plinã desfãsurare. Absolventii de liceu au sansa de a deveni studenti pânã în data de 18 septembrie, atunci când se încheie si ultima etapã de admiteri din acest an.
Universitatea din Petrosani a intrat în cea de-a doua sãptãmânã de admiteri. Mai sunt disponibile sute de locuri bugetate la studiile  universitare de licentã. O veste bunã vine  pentru absolventii de studii de licentã care vor sã îsi continue perfectionarea. Ministerul de resort a suplimentat numãrul locurilor la studiile de masterat.
„Am început sesiunea de admitere în data de 2 septembrie si continuã pânã în data de 18 septembrie. În prima sãptãmânã s-au înscris un numãr mai mic de candidati, dar începând de ieri când absolventii de bacalaureat au primit diplomele, au început sã vinã din ce în ce mai multi. Ne bucurãm cã tinerii din Valea Jiului doresc sã rãmânã sã-si continue studiile tot aici în Valea Jiului si nu pleacã în alte centre universitare. Avem acelasi nivel de pregãtire si de echivalare a studiilor universitare ca toate celelalte universitãti din România si este usor si pentru ei si petru pãrintii lor sã se întretinã aici în Valea Jiului decât sã plãteascã taxe mari în alte centre universitare.   Sperãm sã creãm specialisti pentru viitoarele firme care se vor instala în Valea Jiului prin proiecte europene sau alte facilitãti create de cãtre administratiile locale din Valea Jiului. Din varã au rãmas la licentã aproximativ 230 de locuri bugetate iar la masterat doar un singur candidat s-a retras dar si acolo am mai obtinut încã 15 locuri bugetate de la minister pentru cã aveam mai putine locuri la masterat în raport cu alte universitãti. Avem în fiecare domeniu câte un loc cel putin, bugetat, si alte locuri cu taxã la masterat, iar admiterea doctoralã va începe dupã data de 20  septembrie”, a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii Petrosani. Universitatea din Petrosani dispune si de locuri speciale dedicate studentilor de etnie romã, însã nu au existat solicitãri pentru aceste locuri.
“În fiecare an am avut locuri speciale pentru cei de etnie romã si am solicitat partenerilor nostri de dialog din Valea Jiului si din judet sã ne trimitã studenti, lucru care nu s-a întâmplat si aceste locuri le-am pierdut. Neocupând  câtiva ani aceste locuri, anul acesta nu ne-au dat pentru licentã dar dacã vom vedea cã sunt  solicitãri noi putem cere la minister sã ne  suplimenteze cu câte locuri este sunt  necesare”, a mai  subliniat sursa citatã.
De cealaltã parte, la Universitatea din Petrosani nu se modificã taxele de scolarizare.
“Taxele rãmân la fel ca anul trecut si sunt cele mai mici din tarã pentru cã marea majoritate al universitãtilor au taxele duble fatã de noi. Ne-am adaptat cu aceste taxe la nivelul Vãii Jiului si al judetului Hunedoara, la salariile si posibilitãtile de platã al celor care provin din aceste zone”, a mai spus rectorul Universitãtii Petrosani. Admiterea continuã pânã în data de  18 septembrie. Tot pânã atunci cei care nu au posibilitatea de a ajunge la centrele de înscrieri îsi pot completa formularul postat pe site-ul universitãtii.
Cosmin BACIU