A dministrația locală de la Lupeni a fost nevoită să anuleze licitația pentru proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor de renovare energetică a clădirii Primăriei Municipiului Lupeni, din cauza lipsei de ofertanți. La data limită de depunere a ofertelor nu s-au prezentat niciunul, astfel încât procedura a fost automat anulată.

Obiectivul proiectului, finanțat prin PNRR, consta în reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Lupeni, situată pe strada Revoluției nr. 2, pentru a reduce consumul de energie și emisiile de CO2, în paralel cu creșterea confortului interior.
Lucrările planificate pentru acest proiect cuprind o serie de etape complexe și necesare pentru reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Lupeni și anume, termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică și realizarea finisajelor din tencuieli
decorative; înlocuirea instalației de încălzire cu radiatoare din aluminiu și conducte din cupru, înlocuirea cazanului existent cu unul pe combustibil gazos în condensație; montarea unui sistem de pompe de căldură aer-apă care să acopere 60% din consumul anual de energie cu încălzirea; înlocuirea instalației de apă caldă de consum cu un sistem de panouri solare ce să acopere 50% din necesarul de energie; înlocuirea instalației electrice de iluminat și corpurile de iluminat aferente cu corpuri de iluminat tip LED cu consum redus de energie; realizarea unui sistem de panouri fotovoltaice ce să acopere 50% din necesarul de energie pentru iluminat; montarea de corpuri de iluminat ornamental pe fațadele clădirii.
În ceea ce privește valoarea contractului pentru realizarea acestor lucrări, suma estimată era de 2.304.249 de lei. Finanțarea proiectului urma să fie asigurată prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), o inițiativă crucială pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii.
Monika BACIU