Companiile pot obține fonduri pentru finanțarea investițiilor noi în sectorul energetic pot trimite până la data de 16 octombrie proiectele care pot primi bani europeni din Fondul de Modernizare la ministerul Economiei și Energiei.
“Potrivit art.3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, fiecare Stat Membru beneficiar trebuie să pună la dispoziția BEI și a Comitetului pentru investiții o prezentare generală a investițiilor pentru care intenționează să prezinte propuneri de investiții în următorii 2 ani calendaristici.(…) Menționăm faptul că includerea unui proiect în lista proiectelor de investiții care va fi transmisă către BEI si Comitetul pentru investiții nu implică asigurarea finanțării acestui proiect din Fondul pentru modernizare. Selecția proiectelor pentru finanțare din Fondul pentru modernizare se va realiza în urma unor procese de selecție care se vor derula după aprobarea cadrului legislativ de implementare a Fondului pentru modernizare (perioada 2021-2030)”, arată Ministerul Economiei.
Până în anul 2030 sunt disponibili circa 6,7 miliarde de euro.
Cosmin BACIU