Administrația locală din Lupeni a demarat un proces important pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiu. Prin intermediul unei licitații publice, s-a lansat contractul pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din zonă, în conformitate cu finanțarea nerambursabilă obținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI, Componenta C15: Educație.
Contractul vizează achiziționarea a 582 de echipamente și dotări IT, esențiale pentru modernizarea și optimizarea procesului educațional în Lupeni. Valoarea acestui contract se ridică la 1.929.094 lei.
Furnizarea produselor va respecta fișele tehnice anexate Caietului de Sarcini, normativele în vigoare și principiile DNSH (Digital, Networked, Smart, High-Tech) stabilite de Comisia Europeană în cadrul mecanismului de redresare și reziliență.
Această inițiativă subliniază angajamentul administrației locale pentru îmbunătățirea condițiilor de învățare și pentru facilitarea accesului la tehnologie modernă în școlile din Lupeni, contribuind astfel la dezvoltarea unei educații de calitate și la pregătirea noii generații pentru provocările viitorului.
Monika BACIU