O investiție majoră de peste patru milioane de lei a fost inițiată pe raza Ocolului Silvic Petroșani, având drept obiectiv corectarea torenților Fetița Mare. Acest proiect ambițios este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și se preconizează că va fi finalizat până în anul 2025. Proiectul finanțat prin PNRR va corecta 3,1 km de albii torențiale și va consolida zonele de alunecare.

Lucrările de construcție au fost demarate recent la obiectivul de investiții „Corectarea torenților Fetița Mare” din cadrul Ocolului Silvic Petroșani, proiect ce beneficiază de finanțare din fondurile PNRR. La finalizarea acestui proiect, estimat la suma de 4,4 milioane de lei, se vor corecta un total de 3,1 kilometri de albii torențiale prin construirea a 10 baraje, 6 traverse, 2 praguri, sute de metri de canale și peste 1000 de metri de gărdulețe de protecție.
”Au fost demarate lucrările de construcţie la obiectivul de investiţii „Corectarea torenţilor Fetiţa Mare” – Ocolul Silvic Petroşani, obiectiv finanţat prin PNRR. La finalizarea investiţiei de 4.4 milioane lei, estimată pentru anul 2025, vor fi corectate 3.1 km de albii torenţiale prin construirea a 10 baraje, 6 traverse, 2 praguri, sute de metri de canale şi peste 1000 de m gărduleţe. De asemenea vor fi consolidate zonele de alunecare (7780 mp) şi se vor împăduri 1.5 ha de terenuri degradate. Lucrările de corectare a torenţilor reduc riscurile generate de viiturile torenţiale şi servesc la protejarea drumurilor forestiere, fondului forestier, a obiectivelor publice şi a proprietăţilor private din aval împotriva acţiunii distructive a scurgerilor torenţiale şi inundaţiilor”, informează reprezentanții Romsilva-Direcția Silvică Hunedoara.
Această inițiativă are ca scop principal reducerea riscurilor generate de viiturile torențiale și servirea drept element de protecție pentru drumurile forestiere,
fondul forestier, obiectivele publice și proprietățile private situate în aval,
protejându-le astfel de acțiunea distructivă a scurgerilor torențiale și a inundațiilor.
Reprezentanții Romsilva – Direcția Silvică Hunedoara au subliniat importanța acestui proiect pentru mediul înconjurător și pentru comunitatea locală. Acesta va avea un impact semnificativ în consolidarea zonelor de alunecare, acoperind o suprafață de 7780 metri pătrați, și în
procesul de împădurire a 1,5 hectare de terenuri degradate, contribuind astfel la protecția mediului și a resurselor naturale.
Investiția în „Corectarea torenților Fetița Mare” reprezintă un pas important în eforturile de prevenire și gestionare a dezastrelor naturale, asigurând siguranța infrastructurii și a comunităților locale.
Cu finalizarea sa planificată pentru anul 2025, acest proiect va aduce beneficii
semnificative și durabile pentru zona Petroșani și va contribui la consolidarea resurselor naturale ale regiunii.
Monika BACIU