Unul din patru incendii este declansat de instalatiile electrice defecte sau improvizate; 19 persoane au decedat si 39 au fost rãnite în primele 9 luni ale acestui an în incendii produse din aceste cauze;
O prizã cu urme de fum, un întrerupãtor care face arc electric, un cablu ce trece pe sub un covor, un prelungitor improvizat pe o pardosealã de lemn, cumulat cu  sigurante necalibrate sunt doar câteva  dintre situatiile ce pot declansa în orice moment un incendiu violent într-o locuintã.
În primele nouã luni ale anului, la nivel national, conform datelor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã, 19 persoane au decedat si 39 au fost rãnite din cauza instalatiilor electrice defecte sau improvizate. Din pãcate, la aceastã  statisticã îngrijorãtoare, se adaugã 9 persoane care si-au pierdut viata si alte 31 de persoane care au avut de suferit ca urmare a unor incidente cauzate de aparate electrice lãsate sub tensiune.
Suntem uneori martori la aceste tragedii, alteori aflãm despre ele din presã. Compãtimim victimele pe moment, dar ar trebui sã reflectãm si sã ne întrebãm: „De ce s-a întâmplat?”, „Sunt si eu în aceastã situatie?”, „Ce pot sã schimb la mine acasã pentru a nu ajunge într-o situatie asemãnãtoare?”
Si nu este suficient sã ne punem întrebãri, trebuie sã facem ceva, pentru a îmbunãtãti situatia în care, poate, ne aflãm si noi. Modul de actiune „Dorel” îl blamãm ori de câte ori putem, dar îl aplicãm si noi destul de des, fãrã sã constientizãm  consecintele care pot apãrea în orice moment. Din dorinta de a mai adãuga câteva grade la temperatura din locuinte apelãm la aparate de încãlzit electrice, fãrã sã avem în vedere riscurile atunci când:
– alimentãm mai multe aparate electrice din aceeasi prizã, iar cablurile se încãlzesc si iau foc;
– încercãm sã “pãcãlim” o sigurantã care “sare” (se deconecteazã) si îi punem o sârmã mai groasã sau blocãm declansarea cu un bãt;
– folosim un calorifer electric, dar avem nevoie de un prelungitor mai lung si îi adãugãm o bucatã de cablu pe care o legãm cum ne pricepem, lãsând-o neizolatã pe un covor sau o izolãm cu scotch;
Exemplele pot continua, dar rezultatul duce inevitabil în aceeasi directie: un eveniment tragic. Pentru a pune capãt acestei loterii cu pierderi garantate este util sã învãtãm, sã prevenim si sã actionãm responsabil. De aceea, Delgaz Grid, în  calitate de distribuitor de energie, atrage atentia cã trebuie sã respectãm câteva recomandãri esentiale:
– nu sunt electrician autorizat, nu mã apuc sã experimentez – pot declansa un incendiu sau pot sã fiu electrocutat;
– apelez la specialisti pentru înlocuirea echipamentelor electrice ce prezintã defectiuni: tablouri electrice, doze, prize, întrerupãtoare etc.;
– nu mai folosesc un aparat de încãlzit electric dacã termostatul este defect sau sunt elemente de plastic topite;
– îndepãrtez materialele combustibile (haine, documente etc.) din vecinãtatea aparatelor de încãlzit electrice;
– verific cu un electrician instalatia, ori de cîte ori se deconecteazã o sigurantã sau ori de câte ori observ cã ceva nu e în regulã;
– apelez la un electrician autorizat dacã vreau sã utilizez consumatori mari de energie în locuintã (radiatoare electrice, boilere, instanturi de apã caldã etc.) – este posibil sã am nevoie de modificarea  instalatiei pentru a fi în sigurantã si implicit de avizul distribuitorului de energie.
Instalatiile interioare de energie electricã se aflã în proprietatea consumatorilor, fiind în responsabilitatea acestora sã le utilizeze corect si sã dispunã mãsurile de verificare si remediere a unor eventuale defectiuni. Orice interventie asupra instalatiilor  electrice trebuie realizatã doar de cãtre  specialisti autorizati, care oferã garantia respectãrii normelor tehnice si de  sigurantã. Solicitarea serviciilor unor „mesteri de ocazie”, chiar dacã aparent presupune costuri mai mici, implicã riscul executãrii unor lucrãri defectuoase ce pot duce la incendii cu distrugeri de bunuri materiale, la rãnirea sau decesul unor persoane.
În cadrul parteneriatului „ Împreunã pentru sigurantã”, încheiat în 2012 între I.G.S.U., E.ON România si Delgaz Grid, au fost derulate mai multe campanii comune de informare si constientizare a cetãtenilor privind riscurile la care se expun în cazul utilizãrii necorespunzãtoare a energiei.
Astfel, în ultimii ani au fost derulate campaniile: “F.O.C – Flãcãrile Omoarã Copii” (lansatã în septembrie 2012),  destinatã constientizãrii pericolelor la care sunt expusi copiii lãsati singuri sau nesupravegheati în casã, urmatã de “R.I.S.C.- Renuntã! Improvizatiile sunt Catastrofale!” (lansatã în noiembrie 2012), respectiv „R.I.S.C. – Siguranta NU e un joc de noroc!” (decembrie 2013).  Acestea si-au propus nu doar sã  informeze si sã sensibilizeze populatia, ci si sã schimbe, în timp, comportamentul legat de utilizarea corectã a surselor de energie. De asemenea, în 2015, E.ON România  s-a alãturat campaniei „Nu tremur la cutremur”, initiatã de Ministerul  Afacerilor Interne si derulatã la nivel national prin I.G.S.U.  În 2016, pornind de la necesitatea reducerii numãrul de victime si a pagubelor materiale, am initiat, sub egida R.I.S.C., campania de informare preventivã a  populatiei cu sloganul „Mai bine previi, decât sã nu fii!”, pentru adoptarea unei  atitudini proactive, prin sensibilizarea opiniei publice în vederea montãrii detectoarelor de incendiu în locuinta proprie. Campaniile R.I.S.C. „Mai bine previi, decât sã nu fii!” si „Siguranta nu e un joc de noroc!” au continuat în anul 2017 si 2018, mesajele principale fiind curãtarea cosurilor de fum cu firme specializate/cosari specializati, respectiv modalitãtile de prevenire a evenimentelor generate de scãpãrile de gaze inclusiv prin montarea detectoarelor de incendiu si de gaz în locuinta proprie.