Experții contractați de Comisia Europeană pentru a întocmi strategia de dezvoltare a Văii Jiului au publicat varianta finală a documentului. Experții de la PriceWaterhouseCoopers arată că Valea Jiului se poate dezvolta prin turism. Firma de consultanță menționează faptul că Valea Jiului poate deveni cunoscută prn valorificarea durabilă a specificului local.
”Efortul transformării regiunii Valea Jiului dintr-o zonă monoindustrială într-una cu economia diversificată, dintr-o zonă cu o populație îmbătrânită, dominată de fenomenul migrației tinerilor, într-una pe care tinerii să o prefere pentru continuarea studiilor și dezvoltarea unei cariere, dintr-o zonă puțin cunoscută la nivel național și internațional și cu o imagine mai degrabă negativă, într-una cu o identitate bine definită și atractivă are în centrul său dezvoltarea turismului și a industriilor creative. Dezvoltarea diversificată și coerentă a turismului, stimularea industriilor creative, sprijinirea producătorilor agroalimentari și a meșteșugarilor locali au potențialul de a contribui nu doar la bunăstarea economică a zonei, dar și de a rezolva multe dintre problemele sociale ale regiunii. Astfel, acțiunile propuse în cadrul Pilonului III “Valorificarea durabilă a specificului local” vizează dezvoltarea coerentă și integrată a turismului și a industriilor creative în Valea Jiului, prin stimularea producătorilor locali, punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural al zonei și conectarea cu regiunile învecinate”, arată experții PwC.
Identitatea locală va reflecta valorile și aspirațiile tuturor confesiunilor care trăiesc în zonă. Specificul local va oferi oportunități de dezvoltare economică pentru revitalizarea turismului prin valorificarea unor avantaje locale, incluse în patrimoniul istoric și cultural.
”Valorificarea durabilă a specificului local reprezintă condiția esențială pentru a permite oamenilor din Valea Jiului să valorifice arealul natural deosebit al zonei prin dezvoltarea turismului, a meșteșugurilor locale și promovarea patrimoniului cultural, industrial, social și natural, având tradiția minieră ca punct central de atractivitate, în baza unei abordări integrate ce vizează atragerea de vizitatori în zonele urbane și montane ale Văii Jiului pe durata întregului an și generarea de venituri semnificative pentru bugetele locale. Fără valorificarea specificului local, zona nu se poate dezvolta ca brand, nici nu își poate promova frumusețile naturale și tradițiile, care joacă un rol important în dezvoltarea turismului”, mai notează experții. Valorificarea turismului va sprijini dezvoltarea unor activități conexe, cum ar fi industria ușoară și meșteșugurile, inclusiv prelucrarea lemnului pentru produse cu valoare adăugată.

Monika BACIU