Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul cã în orasul Petrila se aflã cele mai multe blocuri anvelopate. Edilii nu se opresc însã aici.  Acestia vor sã obtinã finantare pentru încã trei imobile, amplasate pe strada Minei. În acest sens, Consiliul Local al orasului Petrila a aprobat documentatia tehnico-economicã si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul proiectul “Eficientizarea termicã clãdiri rezidentiale oras Petrila – etapa IV” pentru blocurile 22A, 28 si 30 Strada Minei.
“Proiectul “Eficientizarea termicã clãdiri rezidentiale oras Petrila – etapa IV” este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritarã 3, prioritatea de investitii 3.1, operatiunea A – Clãdiri rezidentiale. Prin acest proiect se doreste cresterea performantei energetice a blocurilor de locuit din oras prin care se urmãreste asigurarea confortului termic concomitent cu reducerea consumului de energie termicã pentru încãlzire a cetãtenilor din orasul Petrila. Conform ghidului solicitantului se impune anexarea la cererea de finantare a hotãrârii Consiliului Local pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici (faza DALI si PT) inclusiv a anexei privind descrierea sumarã a investitiei propuse a fi realizatã prin proiectul “Eficientizarea termicã clãdiri rezidentiale oras Petrila – etapa IV” pentru blocurile 22A, 28 si 30 Strada Minei”, aratã proiectul.
Investitia este evaluatã la câteva milioane de lei, iar în cadrul contractului ar urma sã fie executate diferite lucrãri la cele trei imobile.
Monika BACIU