Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petrosani beneficiazã de iluminat modern. Unitatea de învãtãmânt este beneficiara unui program denumit „Energie în scolile copilãriei”, derulat de  compania E.ON România.
Datoritã proiectului, peste 10.000 de elevi si profesori din 10 scoli din judetele Timis, Hunedoara, Sibiu, Harghita, Bistrita Nãsãud, Maramures, Bacãu, Iasi, Botosani si Vaslui beneficiazã, în noul an scolar, de conditii de studiu mai bune. Proiectul din acest an a însemnat achizitia si montarea a circa 6.000 corpuri de iluminat si a 15.000 tuburi led, efortul investitional al companiei E.ON fiind estimat la 650.000 euro.
“Îmbunãtãtirea conditiilor de desfãsurare a lectiilor pentru copii într-o manierã sustenabilã, ajutând si la o reducere a consumului destinat iluminatului spatiilor de studiu dar si a emisiilor de CO2, este un bun exemplu al modului în care ne dorim sã ne implicãm în domeniul educatiei, si nu numai. Sperãm cã astfel vom contribui la cresterea performantelor scolare si la transformarea sãlilor de curs în locuri mult mai prietenoase”, a declarat Dan Morari, Director General Adjunct al E.ON România.
Unitatea scolarã din Valea Jiului este inclusã si anul acesta în proiectul Enegie în scolile copilãriei, alãturi de alte 14 unitãti de învãtãmânt din întreaga tarã.
Monika BACIU