7_sitePublicitate pentru activitate. Primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, cautã sã îsi facã publicitate administrativã.

Administratia din localitate a demarat o licitatie pentru achizitionarea de servicii de publicitate pentru publicarea pe bazã de comandã, în presa scrisã (cotidiene locale, judetene si nationale, în sãptãmânale si periodice locale) si presa audio vizualã.

Conditii pentru presa scrisã

Pentru contractele din presa scrisã, cei din administratia localã din Vulcan vor sã publice anunturi de concursuri, licitatii si hotãrâri ale consiliului local. În acelasi context, cei din administratie vor articole prin care sã promoveze turismul din localitate, dar si evenimentele culturale, artistice, sportive si educative. Adicã, cei care citesc presa scrisã vor afla despre proiectele pozitive implementate de cei din administratia localã de la Vulcan, iar cetãtenii pot afla si de anumite dezbateri publice. În ceea ce priveste contractele cu televiziunile locale, cei din administratia vulcãneanã vor sã fie realizate reportaje si emisiuni radio-TV la posturile locale având ca scop prezentarea reperelor turistice ale localitãtii si a programelor de dezvoltare economicã, socialã si educationalã. Valoarea contractului de publicitate este de 125 de mii de lei.

Monika BACIU