Județele Hunedoara și Caraș-Severin sunt sub media celorlalte județe care fac parte din Regiunea de Vest. Disparitățile dintre județe sunt evidente.

”Compoziția PIB-ului regional reflectă disparitățile județene, astfel că jumătate din PIB-ul regional este realizat de județul Timiș, urmat de județul Arad, iar județele Caraș-Severin și Hunedoara împreună realizează un sfert din PIB-ul regional. Regiunea are un nivel moderat de antreprenoriat raportat la nivelul național, cu 56.530 întreprinderi (loc VII între regiunile României) și cu 28,1 firme/1000 locuitori, mult sub media europeană de 50 firme/1000 locuitori”, arată ADRVEST.
Cele mai multe firme sunt localizate în zona urbană Timișoara-Arad.
”La polul opus, sunt județele Hunedoara și Caraș-Severin, care totalizează doar 26%30 din firmele din regiune. Un aspect pozitiv este că în perioada 2011-2020 numărul de firme în regiune a crescut cu 34%. Județele Timiș cu 42,4%, și Arad cu 36,6% au crescut peste media regională. Județele Hunedoara și Caraș-Severin au crescut mai puțin, ceea ce poate indica o adâncire a disparităților privind performanța economică intra-regională”, mai notează documentul.
Județele Caraş-Severin și Hunedoara au un accentuat profil
industrial, ambele cu tradiție istorică în exploatarea resurselor minerale (minier, energetic și siderurgic). În prezent, întreg teritoriul județelor este afectat de consecințele declinului sectoarelor tradiționale și tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, care au un impact puternic economic și social. Cu toate acestea, sectorul industriei prelucrătoare rămâne cel mai important în economia județelor, oferind posibilități de inovare și transformare și diversificare a activităților, însă supus riscurilor amintite mai sus și detaliate în studiul OECD. Se remarcă și sectorul turism, ambele județe având un potențial important, datorat bogatelor resurse naturale și antropice.
Monika BACIU