Investitiile ApaServ Valea Jiului plaseazã judetul Hunedoara în top 10 în ceea ce priveste gradul de racordare a populatiei la sistemul de alimentare cu apã.  În ultimii ani, societatea de apã din Valea Jiului a derulat investitii masive pentru modernizarea sistemului de apã si canalizare.

Un raport al Institutului National de Statisticã aratã cã judetul Hunedoara ocupã primul loc în regiunea de vest în ceea ce priveste gradul de racordare a populatiei la sistemul de alimentare cu apã, cu un procent de 81,1%. “Gradul de racordare a populatiei la sistemul public de alimentare cu apã în anul 2015 este de 63,7% din populatia rezidentã a României. Sfera cuprinde toate unitãtile care au ca activitate economicã principalã captarea, tratarea si distributia apei (…), unitãtile administratiei publice locale (…) care distribuie apã si operatorii economici cu licente de captare pentru debite mai mari de 1000 l/s”, aratã raportul. În acest context, judetul Hunedoara ocupã prima pozitie din regiunea de vest, cu un grad de racordare de 81,1% a populatiei la sistemul de alimentare cu apã. Mai exact, potrivit raportului 325.441 hunedoreni au acces la sistemul de alimentare cu apã potabilã. Judetul Timis ocupã locul al doilea în regiunea de vest cu un grad de racordare de 71,2% a populatiei la sistemul de alimentare cu apã potabilã. În ceea ce priveste accesul populatiei la sistemul de canalizare, la nivel national, sunt racordati la acest serviciu doar 47,8%.

“Gradul de racordre a populatie la sistemele de canalizare în anul 2015 este de 47,8% din populatia rezidentã a României”, mai aratã acelasi raport. Si în acest caz, judetul Hunedoara este pe primul loc în regiunea de vest. 73% dintre hunedoreni sunt racordati la sistemul de canalizare, comparativ cu 54,9% dintre timiseni.

Monika BACIU