S tatul garantează drepturile preșcolarilor, elevilor și studenților la sănătate, educație, mediu sănătos, protecția și îngrijirile necesare în vederea dezvoltării optime și atingerii celei mai bune stări de sănătate, respectând drepturile și obligațiile părinților sau ale reprezentanților legali cărora acesta le-a fost încredințat.
Statul asigură în unitățile de învățământ tuturor preșcolarilor, elevilor și studenților accesul la asistență medicală primară gratuită, cu accent pe acțiunile medicale preventive. Potrivit articolului 2, asistența medicală și asistența medicală stomatologică destinată preșcolarilor, elevilor și studenților se asigură în
cabinetele medicale și în cabinetele medicale
stomatologice din unitățile de învățământ
preuniversitar și instituțiile de învățământ superior.
În unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior autorizate/
acreditate, asistența medicală prevăzută la alin. 1 este asigurată de medici de medicină generală/medicină de familie, medici stomatologi și asistenți medicali, care își exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
La nivelul județului Hunedoara sunt 77 de cabinete medicale școlare, iar pentru învățământ special sunt 3.
46 de medici deservesc cabinetele medicale școlare, în cadrul cărora sunt 110 asistente medicale. Trei
asistente medicale sunt repartizate în cabinetele
medi­cale destinate învățământului special. 11 medici sunt stomatologi.
Monika BACIU