Hidroelectrica vrea sã continue lucrãrile din Defileul Jiului. Compania vrea sã continue lucrãrile hidrotehnice din Defileul Jiului, conform unor documente care sunt publicate pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
Amenajarea hidroenergeticã de pe Jiu presupune construirea unui baraj si a unei microhidrocentrale la Livezeni si a 2 centrale hidroelectrice la Dumitra si Bumbesti Jiu. Lucrãrile au început în 2004 si sunt realizate în proportie de aproape 90 %. Costurile sunt estimate între 150 si 200 de milioane de euro. Proiectul a fost blocat de Justitie în 2017 întrucât nu avea studiu de impact asupra mediului.
Pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului au fost postate completãri ale memoriilor de prezentare, unul pentru continuarea lucrãrilor la amenajarea hidroenergeticã de pe Jiu, al doilea pentru punerea în sigurantã a lucrãrilor. Specialistii de mediu au concluzionat chiar într-un raport al Ministerului Mediului privind Defileul Jiului cã proiectul de constructie a barajului si hidrocentralei va avea un impact negativ asupra habitatelor pestilor si vidrelor.
„Darea în folosintã a  barajului va reduce capacitatea Jiului de a suporta o populatie viabilã de peste. O urmare directã a acestei actiuni, ecosistemul acvatic al Jiului aflat în aval de baraj va fi disparitia capacitãtii Jiului de a asigura dezvoltarea populatiilor de hidrobionte si implicit a celei de vidrã”, se aratã în raportul Ministerului Mediului privind Defileul Jiului.
Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajarea Hidroenergeticã a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbesti” au fost aprobati prin HG nr. 10/2003, iar lucrãrile au demarat în anul 2004. Era vorba despre realizarea a douã hidrocentrale mai mari (CH Bumbesti si CH Dumitra) si a unei microhidrocentrale (Livezeni). Puterea instalatã a turbinelor din aceste hidrocentrale este de 65 MW, iar lucrãrile se refereau si la aductiuni de apã si lucrãri de consolidare si baraje. 155 de milioane de euro era valoarea proiectului. Acesta a fost finalizat în  proportie de 98% pânã când Curtea de Apel Bucuresti a stopat lucrãrile.
Cosmin BACIU